"På sporet av den tapte fremtid" av Alf Jørgen Schnell

Boklansering 
Torsdag 30. mars 2023
19.00

Kjøp boken

Velkommen til lansering av "På sporet av den tapte fremtid" av Alf Jørgen Schnell

Program:
Introduksjon av redaktør Ingrid Halland, etterfulgt av samtale mellom Alf Jørgen Schnell og Runar Døving

Alf Jørgen Schnell er byteoretiker og samfunnsgeograf, og har skrevet kritisk om urbanisme, modernisme og arkitektur i en rekke arkitektur-, plan- og kunstpublikasjoner. "På sporet av den tapte fremtid" er hans debutbok.

Runar Døving er professor i sosialantropologi ved Høyskolen Kristiania, og har i en årrekke forsket på det moderne Norges nykker, i alt fra hjemmets ideologi, Syden som sted, og bysamfunnets kultur.

På sporet av den tapte framtid, Alf Jørgen Schnell

Alf Jørgen Schnell. Foto: Hannah Sigriddatter Ander

Modernismen som ideal for byutviklingen har ligget brakk i mange år, likevel kritiseres bevegelsen til stadighet. Urbanister mener prosjektet er monotont og lite dynamisk. Nyliberalister mener de store sosiale ambisjonene er urealistiske. Postmodernister foretrekker fragmentets by over modernismens helhetstenkning. Nylig har det tradisjonsbaserte Arkitekturopprøret kritisert modernismen for å være stygg.
I På sporet av den tapte fremtid sporer Alf Jørgen Schnell etterkrigstidens modernismekritikk frem til vår tid. Boken viser hvordan modernismens sosiale ambisjoner skritt for skritt ble forlatt til fordel for en markedsretting av byutviklingen. Hvis målet var å utfordre modernismens monotoni, ble resultatet en ny monotoni, markedets. Med det ble også fremtiden satt på vent. Hvor ble det av den kaotiske fremtiden urbanistene lovet oss?

Schnell undersøker muligheten for en ny oppgradert modernisme. Kan en postmoderne modernisme ta oss inn i en virkelig urban, miljøvennlig og sosial urbanisme? Kan vi få i pose og sekk, både etterkrigstidens store modernistiske byplaner og postmodernismens mangfoldige fragmenter? Og kan en slik modernisme være vakker?

Boken består av tre deler. Den første skisserer modernismekritikkens historie, hvor blant annet urbane skribenter studeres: Jane Jacobs og Christian Norberg-Schulz på 1960-tallet; Erling Fossen på 1980- og 90-tallet; og Gaute Brochmann på 2010-tallet. Samtlige, hevder Schnell, skjuler på systematisk vis byens politiske natur. Del to er viet en rekke samtidige casestudier som belyser modernismens fravær, i alt fra kjernefamiliehjemmets kjedelige arkitektur; individfokuset i boligpolitikken; Arkitekturopprørets Don Quijote kamp mot ikke-eksisterende modernister; og den liberalistiske diskursen på Facebook-forumet «Byutviklere». Bokens siste del undersøker muligheten for en ny modernisme, en postmoderne modernisme som lærer av sine kritikere, men likevel beholder modernismens sosiale og fremtidsrettede ånd.

Format: Innbundet Utgivelsesår: 2023
Språk: Norsk bokmål ISBN: 978-82-690181-7-2 Pages: 225
Redaktør: Ingrid Halland
Tekst: Alf Jørgen Schnell
Cover design: Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck
Brekking: Solveig Tjetland
Trykk: BK Trykk, Sandefjord

Pris: NOK 350,-