Om oss

ROM er det samlende møtestedet for kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom i Norge. Vi er en levende plattform med vekt på utstillinger, filmvisninger, debatter, workshops, foredrag og tekstpublisering. ROM er en utforskende ressurs som bygger nye flerfaglige nettverk og relasjoner mellom norske og internasjonale kunstnere, arkitekter, skribenter, forskere og institusjoner.

Fra lanseringen av Safe Space Zine (2021). Foto: Franz Holtschlag

Siden oppstarten i 2005 har ROM holdt til i Maridalsveien 3 i Oslo. Det gamle garasjeanlegget i de tidligere NORA fabrikklokalene ble renovert, og to gallerier, Galleri ROM (startet i 1987) og Institutt for Romkunst (startet i 1988), slo seg sammen for å bli et tverrfaglig møtested for kunst og arkitektur. Fem stiftelsesorganisasjoner sto bak sammenslåingen: Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, Norske arkitekters Landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske landskapsarkitekters forening. Henrik der Minassian var stedets leder fra oppstarten i 2005 til 2019, da vår nåværende leder Gjertrud Steinsvåg tok over.

«I et fagfelt som planlegger og bygger for alle, er det helt naturlig å stille spørsmål rundt hvem som sitter med definisjonsmakt og hvilke stemmer som blir inkludert og utelatt.» Det skrev vår tidligere kollega Tina Lam i teksten «Fra de andre nordmennene» som vi publiserte i juni 2020. Teksten ble starten på vårt kritiske blikk på representasjon og definisjonsmakt. Vi fortsatte med en serie med «Open Calls» rettet mot et tverrfaglig miljø for å styrke forståelsen, opplevelsen og betydningen av kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom. Mangfold betyr både å gi plass til grupper som historisk sett har blitt ekskludert, og å sikre at et felt er representativt for hele befolkningen. Bredt mangfold av perspektiver og erfaringer skaper et større kritisk rom for utviklingen av kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom, og utfordrer etablerte forestillinger om hvordan kunst og arkitektur former livene våre – og om hvem som former. Hvordan kan for eksempel den funksjonsnedsatte kroppen representere nytenkning og dessuten bidra med sentrale innfallsvinkler til hva gode romlige betingelser betyr? Greier vi – i praksis – å se forbi den funksjonsnedsatte kroppen som et teknisk eller juridisk spørsmål i arkitekturen? Greier vi å tenke bygg og by med den funksjonsnedsatte kroppen som utgangspunkt?

Våre verdier

ROM skal omgå hverandre, våre samarbeidspartnere og besøkende med generøsitet. Videre ser vi generøsitet som en faglig verdi, der kunnskapsdeling, utforskning og nysgjerrighet styrker den tverrfaglige diskusjonen mellom fagområdene kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom. Det handler om å skape møter mellom praksis og metoder fra ulike tradisjoner, og slik utvide perspektiver og skape nye ukjente synergier. Like viktig er det å utfordre etablerte forestillinger om utstillinger, verk og tekst som endepunkter.

“ROM er i sin grunntanke flerfaglig, med en åpen og raus tilnærming til hva kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom er”

Gjertrud Steinsvåg, daglig og kunstnerisk leder

Fra åpningen av SYNE (2022), Inger Lise Hansen. Foto: Marco Ghilardi