Pasientens arkitekturhistorie: Ubehandlet

Ny publisering
Anna Ulrikke Andersen & Anne Silje Bø

Ubehandlet, Institute Dr Simo Milosevic JSC Igalo. (2018) Foto: Anna Ulrikke Andersen

Ubehandlet, Institute Dr Simo Milosevic JSC Igalo. (2018) Foto: Anna Ulrikke Andersen

Siden 1976 har den norske regjeringen sendt revmatiske pasienter til Montenegro for klimatisk behandling ved instituttet Dr Simo Milosevic, JSC Igalo. Programmet, som drives av Oslo universitetssykehus, har siden utvidet seg til å omfatte andre steder i Sør-Europa og forskning viser at behandlingen er svært vellykket for å øke mobiliteten og redusere kroniske smerter og tretthet. I 2020 avlyses all behandling i utlandet og pasientene må holde seg hjemme.

«Ubehandlet» utforsker hverdagserfaringer fra pasienter som lever med revmatisk sykdom under Covid-19-pandemien, med fokus på hvordan lockdown-tiltak påvirker behandlingen deres. Andersen og Bø skal intervjue en rekke pasienter av Skype, og de innspilte intervjuene vil danne grunnlaget for en podcastepisode, artikler, og i sin fulle lengde, er trygt lagret i arkivet til Norsk Folkemuseums nettside minner.no. Vi er interessert i hvordan folk opplever å ikke kunne reise for å få behandling, hvordan kroppen deres blir påvirket og hvordan det å være hjemme får dem til å tenke på de sørlige stedene der de tidligere så vellykket har mottatt lindring fra sine kroniske lidelser.

Et lydstykke ble redigert og publisert gjennom ROM forlag, Oslo og kan høres her. Lyddesign av Therese Næss Diesen.

Les artikkelen her.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet.