Velkommen Aidan og Petrine!

For 2023 og 2024 har vi mottatt Kulturrådet sin tilskuddsordning for «gjesteopphold», og med det er vi stolte og glade for at Aidan Moesby og Petrine Vinje blir del av teamet vårt.

Aidan er en britisk kunstner, kurator og forfatter som både selv lever med funksjonsnedsettelse og som behandler intime og personlige tematikker i sin praksis. Han innehar svært verdifull fagkompetanse og personlig engasjement for inkludering og tilgjengelighet i kulturfeltet, som ROM nå er veldig glade for å dra nytte av.

Petrine er billedkunster basert i Oslo, og ferdigstiller i 2023 sin doktorgrad i kunstnerisk praksis ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere vært styreleder for ROM, og vi vet at med henne så kommer det en dyp kunnskap om ROMs historiske rolle og framtidige potensiale.

Vi gleder oss til samarbeidet og de prosjektene som kommer ut av det!