Vindusytring #3: "Østrogenfitte"

Vindusytring #3
Hanna Asefaw
23. februar - 30. mars 2022

I mars kan du lese teksten «Østrogenfitte» av poet, samfunnsgeograf og aktivist Hanna Asefaw på vinduet til ROM for kunst og arkitektur (krysset Maridalsveien og Brenneriveien).

Vindusytring #3. Foto: ROM

Asefaw skriver om å bli kalt østrogenfitte av en tilfeldig forbipasserede en ettermiddag, og tar opp følelser mange kan kjenne seg igjen i etter å ha blitt trakassert verbalt vilt fremmede. Teksten beskriver følelser som frykt, frustrasjon, sjokket og ikke minst sinnet rundt seksuell trakassering i det offentlige rom.

Asefaws tekst er ROMs tredje vindusytring, en offentlig montert kort tekst tilgjengelig for alle forbipasserende og –kjørende og -syklende i veiskille ved Maridalsveien og Brenneriveien. Asefaws ytring er del av Ninthu Paramalingams initiativ «Feminisme til gatene» som arrangeres på ROM 5.mars.

Hanna Asefaw, (@hforanna), er en allsidig kunstner og aktivist i Reduser Husleia. Mange av tekstene til Hanna handler om Oslo og de ulike boforholdene som finnes i byen. Hun jobber med elementer innen musikk, sang, spoken word, poesi og nysirkus. Mange av tekstene til Hanna handler om Oslo og tar opp hvordan klasse og boforhold henger sammen. Hanna er og med i TekstLab Inkubator, er fordypningsprogram for unge kunstnere hvor hun undersøker temaer knyttet til identitet og arv.

Kom forbi!