Call for Projects

Open Call
Søknadsfrist 26. august 2022

Hvordan opplever mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom sted og rom? 

ROM utlyser med dette den tredje Open Call som belyser definisjonsmakt innen arkitektur og stedsutvikling. Vi ønsker å høre fra arkitekter, skribenter, kuratorer, aktivister og kunstnere, som på forskjellig vis interesserer seg for tematikken kropp og sted, med fokus på sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Når man er vant til å navigere en verden som ikke er bygget for ens kropp, finner man mange kreative løsninger, og ved å fokusere på disse løsningen kan man avdekke kritikkverdige strukturer i både samfunn og bygg. Hvem har definisjonsmakten når det kommer til å planlegge og bygge for alle, og hvilke alternative praksiser kan styrke og mangfoldiggjøre omgivelsene rundt oss?

Allerede i år 2000 skrev arkitektene Iain Borden og Jane Rendell at arkitekturfeltet trenger flere stemmer fra marginaliserte grupper, slik at et mer nyansert bilde av arkitekturen og dens historie kan komme frem. Dette gjelder også folk som lever med nedsatt funksjonsevne, noe som forfatterskapet til arkitekten Jos Boys har diskutert. I Doing Disability Differently (2016) skriver hun hvordan den funksjonsnedsatte kroppen ofte blir et teknisk eller juridisk spørsmål i arkitekturen, hvor disse kroppene ofte blir en ettertanke i designprosessen. I stedet ønsker Boys at arkitektene skal tenke bygg og by med den funksjonsnedsatte kroppen som utgangspunkt.

Søk med prosjekt

Vi inviterer et bredt fagmiljø til å komme med ideer på prosjekter som kan belyse hva som fremmer og hindrer personer med funksjonsnedsettelser i forhold til arkitektur og stedsutvikling, enten det er å virke som arkitekt, planlegger eller kunstner, eller hvordan det legges til rette for personer med nedsatt funksjonsevne til å oppleve arkitektur, sted og kunst.

Har du en tekst du vil skrive? Tenker du på et foredrag du vil høre? Utstilling? En workshop du vil kjøre? Prosjekt for barn og unge? ROM jobber med flere og nye prosjektformat, og du står fritt til å foreslå relevante måter å diskutere tematikken på. Vi ønsker oss gjerne uferdige ideer som vi sammen kan utvikle. Send foreløpige ideer (ca 200 ord eller 1 minutt video/lydfil) på skjema HER innen 26.august 2022.
Et utvalg av søkere vil i neste fase bli bedt om å sende utdypende prosjektbeskrivelse.

Prosjektet har mottatt prosjektstøtte fra Balansepotten