Open Call - Skeivt kulturår

Open Call
Søknadsfrist 27. august 2021

Hva betyr skeiv for et tverrfaglig miljø av kunst, arkitektur og stedsutvikling? ROM inviterer et bredt fagmiljø til å komme med ideer til prosjekter i forbindelse med Skeivt kulturår 2022!

Om Skeivt Kulturår

I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. For å markere dette går Skeivt arkiv sammen med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket om en feiring for å dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie over hele Norge. De har invitert alle institusjoner, organisasjoner, forskere, studenter og andre til å bli med å forske på, løfte frem, og synliggjøre skeiv historie over hele landet frem mot 2022.

Skeivt arkiv har siden 2013 jobbet for å tilrettelegge for mer av denne forskningen ved å samle inn, dokumentere og bevare alt som kan belyse norsk skeiv historie. En målsetning ved Skeivt kulturår er å bygge opp kunnskapsbasen, samt skape en nasjonal forståelse og feiring av denne lite kjente, men viktige delen av norsk historie som til nå i stor grad har vært oversett. Skeive, mangfoldige og innimellom provokative fortellinger og ideer er, og har alltid vært, viktige for fellesskap og utvikling i et samfunn, og det skeive blikket på oss selv og verden lar nyanser og mangfold bli mer synlig. Du kan lese mer på Skeivt Arkiv sine nettsider.

Søk med prosjekt 

ROM ønsker nå å komme i kontakt med et bredt fagmiljø som tar for seg arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom med et skeivt perspektiv. Hvem og hva definerer omgivelsene rundt oss, og hvilke alternative praksiser kan mangfoldiggjøre det offentlig rom?

Har du en tekst du vil skrive? Tenker du på et foredrag du vil høre? En workshop du vil kjøre? Utstilling? Podkast? Prosjektet kan ta form som hva som helst. Send foreløpige ideer (ca 200 ord) på skjema her innen 27.august. Etter første runde vil vi kontakte et utvalg søkere for mer og utfyllende prosjektbeskrivelse.