ACAN Norge setter ombruk på kartet

Debatt
Onsdag 27. september 2023
Kl. 18.00

Velkommen til debatt og lanseringsfest av Ressurkartet!

Veien til mer ombruk i byggebransjen kan oppleves som vanskelig å navigere seg gjennom. Hvordan kan vårt nettverk av engasjerte ombruksaktører ha en politisk påvirkning som vil gi fart til ombruksomstillingen?

Dagens praksis i bygg og anleggsbransjen har store uttak av råmaterialer som fører til et kjempestort klimafotavtrykk. Veien til mer ombruk i byggebransjen kan oppleves som lang og vanskelig å navigere seg gjennom. For å bidra til mer ombruk i byggebransjen har vi laget et Ressurskart, som samler Norges ombruks-prosjekter, -organisasjoner, -materialleverandører og -konsulenter i et digitalt interaktivt kart. Målsetningen for Ressurskartet er å heve kunnskapsnivået om ombruk, og lage en åpen plattform som kan lede til et sterkere nettverk og mer samarbeid i byggebransjen, for å øke graden av ombruk, gjenbruk og resirkulering. Vi ønsker å samle Norges ombruksnettverk for å skape en større politisk påvirkning og få fart på ombruksomstillingen i Norges byggebransje. Vi inviterer derfor til lanseringsfest av Ressurskartet og debatt for å diskutere hva som er veien videre, hvilke hindringer som står i veien i ombruksomstillingen og hvordan vi kan løse de sammen.

Se kartet her

Her kan du se hvilken informasjon vi har samlet, og hvilke prosjekter, materialer, konsulenter og organisasjoner vi har kartlagt så langt. ‘N’en i “ACAN” står for “Network”, og vi har stor tro på at vi er sterkere sammen! Vi ser frem til å videreutvikle et bredere og sterkere “Network” sammen!

Debattpanelet er

Fredrik Haukland Flom, Mustad eiendom

Noora Khezri, Mad

Lasse Kilvær, Resirqel

Krister Moen, Omtre

Samtalen ledes av

Tina Lam

Hva er ombrukskampanjen

ACAN - Norge er et nettverk av frivillige personer som samarbeider om å få fart på ombruksomstillingen. Ombrukskampanjen har tre mål:

1. Nettverksbygging av Ombruksmiljøet
Opprette et Ressurskart, som er et digitalt interaktivt kart som samler aktørene i byggebransjen som jobber med fokus på ombruk, gjenbruk og resirkulering.

2. Kunnskapsdeling og utvikling
Ressurskartet er å gjøre det lettere for arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer m.fl. å finne referanseprosjekter og samarbeidspartnere som kan lede til økt kunnskap og skape større engasjement for å gjennomføre flere ombrukprosjekter.

3. Politisk påvirkning
Vi ønsker å bruke ressurskartet og ombruksnettverket til å skape større politisk påvirkningskraft ved å lage forslag til endring av nasjonale, kommunale krav, TEK og samarbeid med forskningsmiljøer, for å gjøre det lettere å gjennomføre flere ombruksprosjekter.

Om ACAN

ACAN Norge mener at byggebransjen trenger en samlet fagstand for klima og miljø for å skape større innflytelse og gjennomføringskraft til klimavennlig utvikling av byggebransjen. ACAN Architects Climate Action Networks ble startet i London i 2019 arkitekter som ønsket å skape en systematisk endring av bransjen vår. Denne frivillige organisasjonen har tre hovedmål: avkarbonisere byggebransjen, sette opp nye rammer for vern og regenerasjon av økologiske miljøer også støtte den kulturelle transformasjonen de to første målene krever. ACAN Norge arbeider for å nå disse målene gjennom politisk lobbyvirksomhet, offentlige kampanjer samt kunnskapsdeling og -utvikling.