Kunsthistoriens hierarkier. Mangfold, hvitvasking eller nyansering?

Samtale
Tirsdag 12. september 2023
Kl. 19.00 - 20.30

Velkommen til en samtale om mangfold, hvitvasking og nyansering! Arrangementet er del av ROM Studio: TiO2 Prøvefelt, 5. - 20. september 2023.

I 2023 fikk norsk kunsthistorie fornyet vind i seilene. Den såkalte «Krogh-gate», kanondebatten om de nye utstillingene i Nasjonalmuseet og mediedebatten om forskningsprosjektet ‘How Norway Made the World Whiter’ viser at norsk kunsthistorie både er aktuell og knyttet til større politiske diskusjoner. Debattene vitner også om at kunsthistoriens hierarkier, kanonverk og vestlige perspektiv behøver grundig kontekstualisering. Det gjør også kolonialisme-debatten.

Velkommen til en panelsamtale om hvordan vi kan skrive norsk kunsthistorie i dag.

Paneldeltakere: Jorunn Veiteberg (kunsthistoriker og kurator, Dr.philos), Marit Paasche (kunsthistoriker og kurator, PhD), Line Daatland (avdelingsdirektør KODE) og Mai Britt Guleng (kurator Nasjonalmuseet). Ordstyrer: Simen K. Nielsen (redaktør av Kunst og kultur).

Arrangementet er en del av ‘How Norway Made the World Whiter’ og er generøst støttet av Fritt Ord.

Les mer om prosjektets ROM Studio her, eller besøk hjemmesiden her.