Metode volume #2

Velkommen til lansering av Metode vol. 2 “Being, Bathing and Beyond” torsdag 25. januar kl.18.00 – 20.00 på ROM for kunst og arkitektur.

Stills from On Being and Bathing (2021) by Abi Palmer and Anna Ulrikke Andersen.

Utlysningen av en Open Call ble lansert i mai 2023, og starter med en film som viser den skeive, funksjonshemmede kunstneren Abi Palmer, basert i London, i filmen "On Being and Bathing" (2021). Filmen er laget i samarbeid med Anna Ulrikke Andersen. Ved å bruke filmen som et utgangspunkt, undersøker deltagerne det kritiske og kreative potensialet til den funksjonshemmede kroppen gjennom sin egen kunstneriske, akademiske eller arkitektoniske forskningspraksis.

Metode vol. 2 «Being, Bathing and Beyond» består av 8 utforskende essays skrevet av Jeremy Sharma, David Turner, Júlia Ayerbe, Pauline Shongov, Jakub Węgrzynowicz, Emma Nilsson og Lutz Kopenick. Gjennom tre intensive, åpne fagfellevurderte digitale workshoper har bidragene blitt utviklet, testet og diskutert, og åpnet for en felles interesse for kropper, funksjonshemning, bolig, kunst, film, arkitektur, hagearbeid, historiografi og politikk, som kan være personlige, eksperimentelle og tankevekkende, både i form og innhold.

Volum 2 av Metode gir ikke et fullstendig bilde av hva det kan bety å bade i dag, men gir glimt av virkeligheter og opplevelser som blir levd og følt, i ulike land og sammenhenger. Temaene som tas opp, relaterer seg til sosiale relasjoner, marginalisering, diskriminering, klimaendringer, sorg, glede, smerte og nytelse, fortid og nåtid.

Dersom du ikke har anledning til å bli med fysisk kan man bli med gjennom stream