Velkommen til boksnakk med Alf Jørgen Schnell!

Boksamtale
Mandag 27. mai 
kl 18.00

Mandag 27. mai kl 18.00 kan du høre Schnell i samtale med Jakob Grandin på Tekstallmenningen i Bergen.

På sporet av den tapte framtid, Alf Jørgen Schnell

For et år siden ble debutboken til samfunnsgeografen Alf Jørgen Schnell, «På sporet av den tapte fremtid» gitt ut på ROM forlag. Schnells maktkritiske ståsted skapte offentlig debatt om byutvikling, ikke minst ved å historisere vår tids dominerende urbanisme, men også ved å gå til frontalangrep på noen av vår tids fremste urbanister.

I boken sporer Schnell etterkrigstidens modernismekritikk frem til vår tid, og viser hvordan modernismens sosiale ambisjoner skritt for skritt ble forlatt til fordel for en markedsretting av byutviklingen.

Alf Jørgen Schnell. Foto: Hannah Sigriddatter Ander

Alf Jørgen Schnell er skribent og stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, hvor han arbeider med et prosjekt om fremtid i fakta og fiksjon.

Jakob Grandin er førsteamanuensis og forsker ved UiBs Senter for klima- og energiomstilling.