Kurator for Arkitekturfilm Oslo 2024

Arkitekturfilm Oslo
14. -17. mars 2024

Byplanlegger og samfunnsdebattant Tina Lam er kurator for Arkitekturfilm Oslo 2024!

Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten i 2016 vært et unikt tilskudd til arkitekturformidling i Oslo og resten av Norge. Festivalen har i sine første år blitt drevet fram av et engasjert programråd, og blitt gjennomført på institusjoner som ROM, Cinemateket, DOGA, Nasjonalmuseet og Kunstnernes Hus Kino.

For den åttende utgaven i mars gleder vi oss til å samarbeide med Tina Lam om arkitektur som åsted og ramme for opprør, sorg og glede.

Få 14.-17. mars 2024 i kalenderen!

Tina Lam, kurator for Arkitekturfilm Oslo 2024

TINA LAM (f. 1989)

Lam er praktiserende byplanlegger med master fra NMBU (2021). Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, og har en uttalt interesse for film og TV, som hun ofte refererer til i hennes virke. Lam jobbet på ROM i perioden 2015-2021 som formidlingsassistent, i denne perioden ble Arkitekturfilm Oslo startet i 2016. I kraft av ROM jobben skrev hun teksten “fra de andre nordmennene” som var et svært viktig startskudd for ROMs økte fokus på underrepresenterte perspektiver. Tina har vært redaktør til fagtidsskriftet +KOTE hvor hun skrev om urbanisme og arkitektur. Hun har vært publisert i Arkitektur N, Arkitektnytt og Aftenposten. Hun leder nå debattkomittéen hos Oslo Arkitektforening. Lam er gjerne å se i offentlige debatter, med temaer som sosialbærekraft, boligpolitikk og skeive perspektiver.

Følg med for program, utstilling og visningsarenaer for festivalen.