OPPRØR. SORG. GLEDE

Arkitekturfilm Oslo
14. - 17. mars 2024

For den åttende utgaven i mars gleder vi oss til å samarbeide med Tina Lam om arkitektur som åsted og ramme for opprør, sorg og glede.

Arkitekturfilm Oslo 2024: OPPRØR. SORG. GLEDE. Stillbilde fra Skin of Glass (2023) av Denise Zmekhol.

OPPRØR. SORG. GLEDE.

Arkitektur og steder er som regel laget med intensjoner. Formgivningen skal oppfordre til og avskrekke oppførsel og handlinger. Uansett intensjon, er arkitekturens kontrollerende natur til stede, mens opprør, sorg og glede er elementer som bryter opp kontrollen og forlanger utløp og utfoldelse. I møte med disse kreftene kan arkitektur og steder bli omgjort og omprogrammert, hvor opprør, sorg og glede utfolder seg og preger arkitektur og sted.

Følg med for program, utstilling og visningsarenaer for festivalen.