Safe Space Podcast

Safe Space Collective

Podcasten til Safe Space Collective kan nå høres her!

Denne samtaleserien er en undersøkelse om betydningen av mangfold og representasjon, samt potensialene til radikalt inkluderende arkitektutdanning og praksis i Norge. Vi snakket med arkitekter, designere, kunstnere, geografer, studenter og lærere om systemisk diskriminering og undertrykkelse innen arkitekturfeltet, for deretter å lansere en oppfordring til handling: å dekonstruere og tenke nytt, å skape endring og gå mot en mer rettferdig arkitektur.

Safe Space Podcast (2021), Safe Space Collective (Bùi Quý Sơn, Paul-Antoine Lucas og Armelle Breuil). Foto: ROM

Safe Space Podcast (2021), Safe Space Collective (Bùi Quý Sơn, Paul-Antoine Lucas og Armelle Breuil). Foto: ROM

Laget av Safe Space Collective, i samarbeid med ROM for kunst og arkitektur
Lydtekniker: Xavier Guinois
Musikk: Fleur bleu·e