Vindusytring #2: "Reflections from the Outside"

Vindusytring #2
Daniel Clearwater
14. desember - 10. januar 2021

Mellom 14. desember 2020 og 10.januar 2021 kan du lese teksten «Reflections from the Outside» av Daniel Clearwater på vinduet til ROM for kunst og arkitektur (krysset Maridalsveien og Brenneriveien).

Clearwater skriver om sin opplevelse av manglende mangfold i arkitekturfeltet:

Det er en overvekt av hvite europeere på norske arkitektkontorer. Hvordan skal kreative unge fra ulike bakgrunner velge arkitektur om ikke det kulturelle mangfoldet i Norge reflekteres i feltet?

Daniel Clearwater, arkitekt

Daniel Clearwater (1996) er en ung arkitekt på jobbjakt. Som ny i Norge lærer han om samfunnet på norskkurs og på arkitekturvandringer. Han flyktet fra utenforskap i De forente arabiske emirater til en annen form for utenforskap i Norge. Som arbeidsledig arkitekt og statsløs flyktning står han på utsiden og ser inn.

Daniel Clearwater ble uteksaminert fra Ajman University med en Bachelor of Science in Architecture i 2019. Hans interesserefelt som arktitekt er generativ design og materialitet i forhold til kritisk regionalisme. I frykt for rettsforfølgelse på grunn av hans legning - som er kriminalisert i De forente arabiske emirater - flyttet Clearwater til Madrid i 2019 og jobbet ved Ensamble Studio til han flyttet til Oslo i 2020.

Kom forbi!