DKS LAB 2022

Open Call
Søknadsfrist 20. april 2022

Har du idéer til arkitektur og design prosjekter for barn og unge? Ønsker du mulighet til å videreutvikle ideene gjennom profesjonell veiledning, samtaler og praktisk utprøving, og få betalt for å utvikle prosjektet?

ROM for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt til å søke om deltagelse i DKS LAB 2022 (se mer nedenfor). Et fem dagers laboratorium med fokus på å utvikle prosjekter der barn og unge erfarer at deres liv og identitet er relevant for å løse utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og mangfoldiggjøre arkitekturen med idéer, verdier og løsninger. Deltagelse i DKS-LAB er honorert med 25 000,- pr. prosjekt.

Et konkret mål for deltakerne er å få søkt inn gjennomarbeidede og godt dokumenterte produksjoner i Kulturtankens søkeportalen som har innmeldingsfrist 1. oktober. Via søkeportalen kan produksjonen bli kjøpt inn og gå ut på turné i fylker og/eller kommuner i hele landet.

Les mer om pilotprosjektet i Arkitektur sitt intervju med Kyrre Bjørkås fra Kulturtanken og Trygve Ohren, fagansvarlig på ROM.

Krav til søknad:

- Navn, adresse, telefonnummer og epost.
- Kort, ca. 350 ord, beskrivelse av idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker til DKS-LAB.
- Tenkt målgruppe (4. – 7. trinn, 8. – 10. trinn, videregående).
- Vedlegg: CV og portfolio alt. lenke til hjemmeside.
- Kryss av om du vil delta I Oslo eller Trondheim. (Se datoer nedenfor)

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Ordningen ble etablert i 2001 og er den største leverandøren av produksjoner til barn og unge innen det profesjonelle kunst og kulturfeltet i Norge.

DKS LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Visuell kunst i DKS rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Nytt for 2022 er en pilotsatsning som er spesielt rettet mot design og arkitektur. Pilotene gjennomføres i samarbeid med ROM for kunst og arkitektur i Oslo og Trondhjems Arkitektforening i Trondheim.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt.

DKS LAB Oslo

ROM for kunst og arkitektur

3 dagers workshop (23 - 25 mai)
1. test i skole (27 mai - 17 juni)
+
1 dag felles samling i midten av august (dato kommer)
- Gjøre prosjektet klart til å gå inn i DKS - portalen.

DKS LAB Trondheim

ROM for kunst og arkitektur/Trondhjems Arkitektforening

3 dagers workshop (7 juni - 9 juni)
1. Test i skole (9 - 17 juni)
+
1 dag felles samling i midten av august (dato kommer)
- Gjøre prosjektet klart til å gå inn i DKS - portalen.