DKS LAB 2023

Open Call
Søknadsfrist 15. mars 2023

Har du idéer til arkitektur og design prosjekter for barn og unge? Ønsker du mulighet til å videreutvikle ideene gjennom profesjonell veiledning, samtaler og praktisk utprøving, og få betalt for å utvikle prosjektet?

ROM for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt fra hele landet til å søke om deltagelse i DKS LAB 2023 (se mer nedenfor). Et fem dagers laboratorium med fokus på å utvikle prosjekter der barn og unge erfarer at deres liv og identitet er relevant for å løse utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og mangfoldiggjøre arkitekturen med idéer, verdier og løsninger. Deltagelse i DKS-LAB er honorert med 25 000,- pr. prosjekt, og reise- og oppholdskostnader dekkes.

Et konkret mål for deltakerne er å få søkt inn gjennomarbeidede og godt dokumenterte produksjoner i Kulturtankens søkeportalen som har innmeldingsfrist 1. oktober. Via søkeportalen kan produksjonen bli kjøpt inn og gå ut på turné i fylker og/eller kommuner i hele landet.

Program

13. april: Digitalt velkomstmøte og workshop
20. – 21. april: Todagers workshop på ROM i Oslo (reise og opphold dekkes)
April/mai: test i skole lokalt i hjemkommunen
22. august: Digital workshop og avrunding

Krav til søknad

• Navn, adresse, hjemkommune, telefonnummer og epost.
• Kort, ca. 350 ord, beskrivelse av idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker til DKS LAB.
• Tenkt målgruppe (4. – 7. trinn, 8. – 10. trinn, videregående).
• Vedlegg: CV og portfolio alt. lenke til hjemmeside.

DKS LAB design og arkitektur 2023 gjøres i samarbeid med DKS Bærum, DKS Stavanger, DKS Lørenskog, DKS Trondheim og DKS Tromsø.

Hva er DKS?
Den Kulturelle Skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Ordningen ble etablert i 2001 og er den største leverandøren av produksjoner til barn og unge innen det profesjonelle kunst og kulturfeltet i Norge.Les mer.

OM DKS LAB
DKS LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Visuell kunst i DKS rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Nytt for 2022 var en pilot-satsning som er spesielt rettet mot design og arkitektur som fortsettes i 2023, og gjennomføres i samarbeid med ROM for kunst og arkitektur.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. Les mer.