Sigrid Espelien: Jording med (blå)leire

Sigrid Espelisen
13. september - 13. oktober 2024

Sigrid Espeliens kunstneriske resultat og refleksjon av prosjektet Jording med (blå)leire vises på ROM for kunst og arkitektur 13. september – 13. oktober 2024

Distant grounding exercise, Feiring Bruk.

I doktorgradsprosjektet Jording med (blå)leire har jeg jobbet med å finne kunstneriske prosesser og øvelser som knytter oss tettere til (blå)leire i landskapet.

Under min utdannelse innen keramisk kunst lærte jeg hvordan jeg kunne kontrollere leira for å kunne gjenskape det samme keramiske objektet gang på gang. Vi hadde tilgang til ulike typer leire som var pakket i plastposer med perfekt fuktighetskonsistens, og med brenningsintervall, krymp-prosent og andre keramiske egenskaper trykt på posen. Min mangel på fysisk kunnskap om hvordan leire er knyttet til en geologisk historie fikk meg til å føle behovet for å jobbe med leire i landskapene der jeg bor og arbeider. Dette er for å gjenlære kroppslig hvordan leire allerede eksisterer i landskapet som land, jord, landskap, og som en porøs masse som endrer seg med årstidene og været. I møtet mellom kropp(er), landskap og leire ligger et enormt potensial som, for meg, har handlet om tilknytning, tilhørighet og en måte å lære på. Hva skjer i møtet mellom leire, landskap, og mennesker, og hva skal til for at det skjer? Hva kan leire i landskapet lære oss?

Tradisjonelt innen det keramiske kunstfeltet har kunsten blitt sett på som det glaserte og brente keramiske objektet. I lang tid har Sigrid vært en prosess- og leireorientert kunstner, men måten hun har vist arbeidet på ble fortsatt satt opp i en klassisk utstillingskontekst med objekter på sokler i et gallerirom. I løpet av prosjektet har Sigrid langsomt, med mye hjelp, endret tankesettet rundt hvordan hun deler og viser arbeidet og hun har identifisert hvor kunsten faktisk befinner seg. I prosjektet anerkjenner hun nå at hovedmaterialene hun jobber med er leire, landskap og mennesker. Sigrid lager fortsatt leire- og keramiske objekter i sin praksis og i prosjektet, som er veldig viktige. De er en måte å tenke på, bli kjent med og knytte seg til leira, landskapene og menneskene involvert, og hun ser dem som dokumentasjon av en prosess eller verktøy som kan tas med inn i det hendelsesbaserte, stedsbestemte og deltakende arbeidet. 

Til siste visning på ROM for kunst og arkitektur vil Sigrid derfor ta konsekvensen av dette skiftet i prosjektet og fokusere på leirevandringer og jordingsøvelser som hennes endelige kunstneriske resultat. Keramikk- og leirobjekter vil bli vist som en del av en fysisk refleksjon, der det også er tilgang til mer informasjon og refleksjon gjennom nettsiden www.researchcatalogue.net

Leirevandringene består av turer ut i forskjellige leirelandskap. Disse leirelandskapene representerer forskjellige økosystemer og sosio-politiske kontekster. Eksempler på leirelandskaper kan være:

  • Feiring Bruk AS, massemottak for uønskede masser, som tar imot blåleire fra byggeprosjekter i og rundt Oslo-området.
  • En tomt på Økern eid av byggefirma Skanska, der det etter hvert skal bygges kontorer. Tomta ligger midt i et trafikk-knutepunkt, og leira på stedet er oppgravd fra en tidligere byggeprosess på samme tomt.
  • Langs med Alnaelva, der leira er en del av et elvelandskap

Sigrid vil fungere som en slags reiseleder eller leire-los som vil dele sine opparbeidede erfaringer og kroppslige måter å koble seg på leira og landskapet. Disse kaller hun jordingsøvelser, og kan for eksempel være å gjenkjenne og teste om hva slags type leire/jord/silt/hummus vi har med å gjøre ved hjelp av keramikk-faglige metoder. Sigrid er interessert i hva som skjer i møtet mellom mennesker, leire og landskap, og hva leire i landskapet kan lære oss.

Distant grounding exercise, Feiring Bruk.

Leirevandringene vil foregå som et program der det både legges opp til inviterte faggrupper og åpen påmelding gjennom ROM for kunst og arkitektur i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo.

På ROM for kunst og arkitektur vil det bli vist fjernjordingsøvelser der vi prøver å koble oss på leira og leirelandskapene på avstand ved hjelp av forskjellige fysiske øvelser som involverer leire, vann og deltagelse.

Den fysiske refleksjonen vil også bli vist som en del av utstillingen.

Sigrid Espelien

Sigrid Espelien (Gjøvik, 1984) er en prosesskunstner som arbeider med lokal leire som sitt medium og samarbeidspartner. Hun studerte keramikk på Glass- og keramikkskolen på Bornholm i Danmark (2005-8) og har en master i kunst fra keramikklinjen ved Cranbrook Academy of Art i Michigan, USA (2010-12). Etter å ha flyttet tilbake til Norge og til Oslo etter ti år i utlandet, begynte hun å arbeide med blåleiren under byen kunstnerisk, teknisk og samfunnspolitisk. Sigrid har undervist ved Kunst- og håndverksavdelingen ved Kunsthøgskolen i Oslo (2017-2020). Fra 2020 har hun vært i gang med det kunstneriske forskningsprosjektet Jording med (blå)leire på Kunsthøgskolen i Oslo.