UKE 35 2024

Uke 35
Fagfestival
29. august - 31. august 2024

Årets tematikk retter seg inn mot grunnleggende prinsipper i all utøvelse av arkitektur og kunst: form, farge og rom. Gjennom et tre dagers program vil vi gjennomføre en rekke faglige og sosiale aktiviteter.

Programmet vil presentere tre hovedspørsmål: Hvordan spiller farge- og romforståelse inn i etikk og verdigrunnlag: Farge som metafysisk dimensjon og definisjonsmakt, Form i rom – hvordan rommer rommet formen? Og til slutt: rommet som mulighetsrom.

Vi gleder oss til å dele mer innhold snart!

Uke 35 er en årlig fagfestival som retter seg mot publikum som er interesserte i en bred forståelse av kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom. Årets program kurateres av Petrine Vinje, gjestekurator på ROM 2023/2024 støttet av Kulturrådet.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune Kulturetaten og KORO.