UKE 35 2024

Uke 35
Fagfestival
29. august - 31. august 2024

Uke 35 er en årlig fagfestival som retter seg mot et publikum interessert i en bred forståelse av kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom. Årets tematikk fokuserer på hvordan grunnleggende prinsipper i utøvelse av arkitektur og kunst skaper "mulighetsrom".

I løpet av et tredagers seminar skal vi undersøke forholdet mellom form, farge og rom, og hvordan disse påvirker etikk, verdispørsmål og nye fremtidsfortellinger. Vi skal møte kunstnere og arkitekter som vil dele fra sin praksis, og sammen vil vi drøfte hvordan farge, form og rom ikke bare er fysiske manifestasjoner med definisjonsmakt, men også har spekulative, poetiske og metafysiske implikasjoner. For eksempel gjennom spørsmålet: Hvordan rommer rommet formen, og for hvem er rommet til? 

Vi ser frem til å dele tre dager med deg, som er interessert i "mulighetsrommet" som skapes gjennom arkitektur og kunst.

På listen over bidragsytere i Uke 35 finnes blant annet:

 • Louwrien Wijers
 • Egon Hanfstingl
 • Ingrid BjørnaaliVera Wyller
 • Arkitekter uten Grenser – Paola Bornaschella
 • Øystein Aasan
 • Ingrid Lønningdal
 • Stein Rønning
 • Sveinung Rudjord Unneland
 • Magnhild Øen Nordahl
 • Marcus Weisen
 • Steffen Håndlykken

Prosjektet er støttet av Oslo kommune Kulturetaten og KORO.