Kreative funkiser søkes til årets sommerskole!

24. - 28. juni 2024

Er du kreativ og har lyst til å utforske egne ideer til å skape fremtidens kunst, bygninger eller offentlige rom? Opplever du nedsatt funksjonsevne som følge av kronisk sykdom, og tap av fysisk eller psykisk funksjon? 

Da kan kanskje sommerskolen vår 24. - 28. juni 2024 være noe for deg. Søknadsfrist 4.april. 

For andre gang inviterer ROM for kunst og arkitektur til en fem dagers lang sommerskole om kunst, arkitektur, sted og rom for mennesker som lever med en nedsatt funksjonsevne.

Hvorfor lager vi sommerskolen?

Prosjektet ønsker å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne er representert i kunst- og arkitekturfeltet, samt utforske hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bidra med kreative og kritiske strategier for å navigere bygg og byrom.

Gjennom prosjektet ønsker vi å fremme mangfold, og jobbe for et mer tilgjengelig og representativt kunst- og arkitekturfelt, som gir rom for å skape gode refleksjonsforhold, utfordre etablerte normer og forståelser, avdekke maktstrukturer og åpne for alternative innfallsvinkler til arkitektur - det være seg fysisk tilgjengelighet for rullestolbrukere, romslig akustikk for hørselshemmede, eller fargekontraster for synshemmede i det offentlige rom.

Hva vi gjør på sommerskolen?

Uken består av foredrag og debatter om relevant tematikk, kunstnermøter, besøk ved eller av institusjoner, samt tid til å utvikle egne kreative prosjekter med tilbakemelding fra kursholdere. Opplegget tilpasses den enkeltes behov og funksjonsnivå, og er for deg som allerede er under utdanning – eller ønsker å søke deg inn på høyere utdanning.

Tentativt program (hver dag ca 09.00 - 16.00):

Dag 1: Introduksjon og presentasjon av den kreative oppgaven. Bli kjent.

Dag 2: Workshop, starte på eget prosjekt

Dag 3: Jobbe med prosjektet. Kunstner- og arkitektmøte

Dag 4: Jobbe med prosjektet. Institusjonsbesøk

Dag 5: Prosjektene stilles ut og gjennomgås med inviterte gjester!

Undervisningsspråket er norsk og engelsk

Praktisk

- Skolen og vi dekker reise- og oppholdsutgifter - også ved behov for assistanse. Vi avklarer hvordan gjennom individuelle samtaler mellom deg og vår deltagerkontakt

- I søknadsskjemaet ber vi deg kort fortelle om hvordan nedsatt funksjonsevne påvirker deg i hverdagen, og hvilken type tilrettelegging som du har behov for. Gjennom individuell forberedende samtale med vår deltagerkontakt vil vi følge opp dine behov, og avklare hvordan vi kan løse dette.

- Vi sørger for mat og drikke

Disse bidrar:

Faglig ansvarlig og skolens initiativtager er filmskaper og arkitekturhistoriker Anna Ulrikke Andersen. Hun er førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU, med PhD fra the Bartlett School of Architecture, University College London. Hennes arbeid fokuserer på kunst, arkitektur og nedsatt funksjonsevne, spesielt hvordan mennesker som lever med revmatisme opplever sted og rom.

Amy van den Hooven er en omsorgsorientert designer med erfaring fra forskning og design ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen. Hun spesialiserer seg i å lage workshopper og kommunikasjonsverktøy i helsesammenhenger. For tiden er Amy doktorgradskandidat ved Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design.

Deltagerkontakt Malin Langøy Aarbø er en norsk tekstforfatter og kulturjournalist, med erfaring fra musikkmagasinet GAFFa, lokalavisa Stord24, Framtida, reklamebyrået Sydvest, Samlaget m.m. Ikke minst er hun en erfaren og strukturert arbeidsgiver for sine assistenter i forbindelse med sin diagnose spinal muskelatrofi type 2.

Utstillingsveileder Steinar Brovold Hauge er selv MA student ved Kunstakademiet i Oslo og jobber som programassisstent på ROM. Steinar har en grunnleggende interesse for kunsts sosiale og politiske potensiale i relasjon til ulike offentligheter, særlig med hensyn til stedsutvikling.

Interessert?

Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte hvor du få anledning til å stille spørsmål som du lurer på 20. mars. Møtet er digitalt, gratis og åpent for alle, men du må melde deg HER på innen 19. mars kl. 09.00. Vi sender påmeldte deltagere lenke til Zoom møte.

Du kan også kontakte oss på post@r-o-m.no.

Prosjektet muliggjøres med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde, Bente Skansgårds Independent Living Fond, Kulturrådet, Bufdir og NTNU Institutt for kunst og medievitenskap