Sommerskole

For unge funkiser
19. - 23. juni 2023

Er du over 18 år, og opplever du nedsatt funksjonsevne som følge av kronisk sykdom, og tap av fysisk eller psykisk funksjon? Er du kreativ, løsningsorientert, og har opplevd at det kan være vanskelig eller uforutsigbart å ta deg frem i by og bygninger? Da kan kanskje dette være noe for deg.

Stillbilder fra Sommerskole teaser. Foto: Carsten Aniksdal

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer opplever ofte å måtte finne kreative løsninger på å skulle navigere i sted og rom. Gjennom sommerskolen ønsker vi å sette fokus på hvilken ressurs disse opplevelsene kan være for arkitekturfeltet, samt gi deltakerne en praktisk innføring og kunnskap i hvordan de kan søke seg inn på utdanningsforløp relatert til arkitektur, kunst og visuelle design.

Målet er å bidra til økt mangfold i arkitektur- og kunstfeltet, ved å oppfordre flere med funksjonsnedsettelser til å søke seg inn på slike studieretninger. Samtidig ønsker vi å skape debatt hos utdanningsinstitusjoner om hva som skal til av tilrettelegging og holdningsendring.

På den måten bidrar vi til at funksjonshemmede kan leve et aktivt og selvstendig liv, ved å avdekke maktstrukturer og åpne for alternative innfallsvinkler til arkitektur - enten det gjelder hvordan svaksynte bruker lyd og sterkt lys til å orientere seg i rommet, eller hvordan personer med fatigue opplever både lyd og lys som problematisk.

Sommerskolen skal være en arena for denne typen debatt, hvor vi setter fokus på ulike nyanser, fasetter, motsetninger og utfordringer. Opplegget tilpasses den enkeltes behov og funksjonsnivå, og er for deg som allerede er under utdanning – eller ønsker å søke deg inn på høyere utdanning.

Du vil blant annet:

- Få muligheten til å delta på en rekke workshops, foredrag og kreative oppgaver
- Få en innføring i grunnleggende prinsipper innenfor arkitektur og stedsutvikling, av undervisere som selv lever med en funksjonshemning
- Få bistand til å ferdigstille et arkitektonisk prosjekt, som kan brukes som en del av en portefølje inn mot videre studieløp
- Få en bedre forståelse for og innsikt i ulike løsninger som kan forbedre funksjonshemmedes situasjon i samfunnet, samt utvikle og foreslå nye løsninger

Vi kan tilby deg:

- Et faglig spennende og sosialt miljø, med kompetanse fra ulike fagfolk og samarbeidsorganisasjoner
- Full dekning av reise- og oppholdsutgifter - også ved behov for assistanse
- Praktisk og fysisk tilrettelegging basert på dine behov - uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse man har
- Bevertning i form av mat og drikke

Disse bidrar:

Anna Ulrikke Andersen er initiativtager og fagansvarlig for sommerskolen. Hun er arkitekturhistoriker og filmskaper, og førsteamanuenis på NTNU. Hun er revmatiker, og er lidenskapelig interessert i tematikk rundt arkitektur og kronisk sykdom.

Jos Boys er forfatter, arkitekt og aktivist fra Storbritannia. Hun har stått i bresjen for en sommerskole i arkitektur for blinde og svaksynte ved The Bartlett UCL, og ROM og fagansvarlig Anna Ulrikke Andersen bygger på ideene derifra.

Kari Kjelskau er tatovør og prosjektleder hos Sunnaasstiftelsen. Hun ble introdusert for VR-kunst via et prosjekt med stiftelsen, og bruker kunst som en måte å få avlastning fra smerter.

Aidan Moesby er britisk kunstner, kurator og skribent som brenner for tilgjengelighet og inkludering - det han selv omtaler som “Disability Arts”. I 2021 var han den første kuratoren med funksjonsnedsettelse som fikk gjesteopphold på Middlesborough Institute of Modern Art.

Amy van der Hooven og Mia Bjørlykke holder til i Bergen, og jobber aktivt med å utvikle trygge rom i møte med kronisk sykdom. Gjennom praktiske og kreative øvelser vil deltakerne få et innblikk i hvordan man kan gjøre om fysisk og psykisk smerte til kunst.