Fra de andre nordmennene

Ny publisering
Tina Lam

"I et fagfelt som planlegger og bygger for alle, er det helt naturlig å stille spørsmål rundt hvem som sitter med definisjonsmakt og hvilke stemmer som blir inkludert og utelatt, og i det hele tatt hvordan inkludering og mangfold spiller inn.

Arkitekter er en homogen gruppe. Jeg kunne ha vært enda mer eksplisitt ved å bare si rett ut at arkitektur-Norge er ganske hvitt, og da snakker jeg ikke om våre hvit-malte stuer. Vi må snakke om mangfoldighet og representasjon i det norske arkitekturfeltet. Vi må snakke om utelatelsen av en rekke mennesker som også er nordmenn som man aldri ser eller hører i arkitekturdiskursen, om det skulle være snakk om skribenter og saker fra Aftenposten eller Arkitektur N eller på faglige arrangementer. Det har sittet langt inne å skrive denne teksten. Denne tematikken har kun få av oss hvisket om i tomme lokaler og i små rom med kjentfolk. Temaet er upopulært og ubehagelig å ta opp, men nødvendig og på overtid."

Les resten av teksten her.

Tina Lam (1989) har studert internasjonale studier ved University of Sydney og er i avslutningsfasen av Masterstudiet i by-og-regionsplanlegging ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Hun har vært formidlingsassistent på ROM siden 2015, og er nettredaktør for magasinet +KOTE. Selv er Lam er født og oppvokst i Norge, mens hennes foreldre kom til Norge som flyktninger fra Vietnam.