Open Call: Vi må snakke om mangfold

Open Call
Søknadsfrist 15. august 2020

Vi må snakke om mangfold og representasjon i det norske arkitekturfeltet.

Hvilke sammenhenger befinner tema om representasjon i arkitekturen seg i? Har du en tekst du vil skrive? Tenker du på et foredrag du vil høre? En workshop du vil kjøre? Utstilling? Vi inviterer arkitekter, skribenter og andre bidra til å framheve temaet på en betydningsfull måte som forhåpentligvis kan resultere i faktiske endringer. Men kanskje viktigst: å finne en metode og et språk for å snakke om representasjon. Dette har manglet i det norske arkitekturfeltet.

Den siste tidens hendelser knyttet til Black Lives Matter, har vært en nødvendig vekker for oss som kulturinstitusjon. Vi må se grundig på hvilke stemmer som ikke syns eller høres i vårt program, og hvorfor. Mange stemmer fra ulike samfunnslag har stått frem med sine historier om å være ikke-representert og diskriminert.

På ROM forlag kan du lese Tina Lams tekst Fra de andre nordmennene. Teksten er starten på et arbeid med å løfte samtalen om representasjon, og styrke mangfold, og vi ønsker veldig gjerne å høre fra deg

Send foreløpige ideer (ca 200 ord) til gjertrud@r-o-m.no innen 15.august 2020.