Open Call: Oslo arkitekturtriennale

Open Call
Søknadsfrist 20. januar 2022

ROM søker kunstprosjekter som undersøker nabolag.

Hva er betydningen av nabolag i dag og hvordan kan kunsten påvirke vår forståelse av fremtidens nabolag? Med utgangspunkt i ROM sine lokaler i Maridalsveien søker vi prosjekter som undersøker nabolag i vid forstand. For å lykkes med de sosiale og miljømessige utfordringene vi står overfor er vi nødt til å tenke nytt om hvordan vi strukturerer våre nære omgivelser, både sosialt og fysisk. Hvilke verdier ligger til grunn for våre nabolag og hvordan kan vi legge til rette for at et mangfold av perspektiv kommer til uttrykk? Dette er noen av spørsmålene vi søker å belyse gjennom kunstprosjekter i og rundt våre lokaler i Maridalsveien.

Prosjektet er en del av Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2022 og er et samarbeid mellom OAT, ROM og masterstudiet Kunst og offentlige rom (MAPS) på Kunsthøgskolen i Oslo. Med arbeidstittelen “Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap” utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler, og fokuserer på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre.

SØK MED PROSJEKT INNEN 20. januar 2022

ROM søker prosjekter som kan inngå i eller rundt en utstilling høsten 2022, hvor deler av utstillingen er utviklet i samarbeid med studenter og professorer ved MAPS (KHiO). Det legges opp til ulike arrangement og events gjennom året, og som alle leder opp mot utstillingsprosjektet. Det søkte prosjektet kan derfor ha mange ulike format og behøver ikke nødvendigvis å gjennomføres til høsten.

Har du en tekst du vil skrive? Tenker du på et foredrag du vil høre? En workshop du vil kjøre? Utstilling? Podkast? Prosjektet kan ta form som hva som helst. Send foreløpige ideer (omkring 200 ord) på skjema innen 20. januar. Etter første runde vil vi kontakte et utvalg søkere for mer og utfyllende prosjektbeskrivelse. Legg gjerne ved en pdf med relevante prosjekter og CV (maks 10 sider + CV, maks 10mb)

Om Oslo arkitekturtriennale
Oslo arkitekturtriennale er en internasjonal arkitekturfestival og arena for utforskning, utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal Oslo arkitekturtriennale utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere over hva som er en god by.

Om Masterstudiet Kunst og offentlige rom (MAPS)
Masterstudiet Kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo er et av verdens ledende program som tilbyr to år med intensiv heltidsutdanning for kunstnere, med fokus primært på samtidskunst, teori og offentlige rom. Våre studenter er samfunnsengasjerte interdisiplinære kunstnere som arbeider innenfor ulike medium i, om eller med det offentlige rom som kunstnerisk praksis. Vi definerer offentlige rom bredt og ekspanderende innenfor økologiske, sosiopolitiske og samfunnsøkonomiske kontekster, og relevante tematikker innenfor dagens offentlige sfære.