Fra India til Rogaland: hvitpigmentet TiO2s globale spor

Samtale og presentasjon
Lørdag 16. september 2023
Kl. 14.00 - 15.30

Photo: Kshitija Mruthyunjaya

Velkommen til presentasjon og samtale mellom Kshitija Mruthyunjaya og Marte Johnslien. Arrangementet er del av ROM Studio: TiO2 Prøvefelt, 5. - 20. september 2023.

Den indiske designeren og forskeren Kshitija Mruthyunjaya tok kontakt med Marte Johnslien høsten 2022 etter å ha kommet over utdrag fra prosjektet White to Earth (ROM, 2020) på internett. Det skulle vise seg at de to har jobbet nærmest likt med å undersøke hvitpigmentet titandioksid med perspektiv på produksjon, forurensning og hvitfargens betydning gjennom dokumentasjon, feltarbeid og materialundersøkelser - Marte i Norge og Kshitija i India.

I denne presentasjonen og samtalen vil sammenligningen mellom de to kunstnernes materiale stå i fokus. Diskusjonen vil lede mot å se på titandioksid som et globalt fenomen som blant annet reiser spørsmålene; Hva er likhetene mellom den norske og den indiske industrien og hva er ulikhetene? Hvem vil ta over produksjonen hvis vi en dag avvikler industrien her i Norge? Og til hvilken pris? Hva er den kulturelle drivkraften bak behovet for hvitpigment i India til sammenligning med Norge?

Samtalen vil foregå med utgangspunkt i fotografier og materialundersøkelser som er utstilt i utstillingen Prøvefelt.

Samtalen vil være på engelsk.

Les mer om prosjektets ROM Studio her, eller besøk hjemmesiden her.