Kunst som kulturvern: Fra gruvedrift til samtidskunst

Kunstnersamtale
Onsdag 13. september 2023
Kl. 19.00 - 20.30

Velkommen til kunstnersamtale med Maiken Stene og Hans Edward Hammonds om Velferden – Sokndals scene for samtidskunst. Arrangementet er del av ROM Studio: TiO2 Prøvefelt, 5. - 20. september 2023.

Velferden er en kunstnerdrevet arena for tverrfaglig undersøkelse av forholdet mellom menneske og natur. Velferden disponerer kontorbygg, velferdsbygg, verksted og kunstnerbolig i Titanias nedlagte gruve Sandbekk, i Sokndal, Rogaland. 

Velferdens program legger til rette for utveksling av kunnskap, erfaring og perspektiv på kryss og tvers av fagfelt. Arenaen kuraterer arbeidsopphold til kunstnere og fagfolk fra hele verden, og huser utstillinger, konserter, festivaler og seminarer.

Samtalen blir ledet av Ingrid Halland og vil sette søkelys på hvordan Stene og Hammonds arbeider med kunst som natur- og kulturvern gjennom Velferden og i sine egne kunstpraksiser.