DKS LAB 2023

Open Call
Søknadsfrist 15. mars 2023

Har du idéer til arkitektur og design prosjekter for barn og unge? Ønsker du mulighet til å videreutvikle ideene gjennom profesjonell veiledning, samtaler og praktisk utprøving, og få betalt for å utvikle prosjektet?

ROM for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt fra hele landet til å søke om deltagelse i DKS LAB 2023 (se mer nedenfor). Et fem dagers laboratorium med fokus på å utvikle prosjekter der barn og unge erfarer at deres liv og identitet er relevant for å løse utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og mangfoldiggjøre arkitekturen med idéer, verdier og løsninger. Deltagelse i DKS-LAB er honorert med 25 000,- pr. prosjekt, og reise- og oppholdskostnader dekkes.

Et konkret mål for deltakerne er å få søkt inn gjennomarbeidede og godt dokumenterte produksjoner i Kulturtankens søkeportalen som har innmeldingsfrist 1. oktober. Via søkeportalen kan produksjonen bli kjøpt inn og gå ut på turné i fylker og/eller kommuner i hele landet.

For tredje år på rad arrangerer ROM for kunst og arkitektur nasjonal DKS LAB rettet mot fagfeltene design og arkitektur. Rom for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt i hele landet til å søke om deltagelse på DKS LAB 2024. Deltagelse vil bli honorert med 25 000,- pr. prosjekt, reise- og oppholdskostnader dekkes.

DKS LAB er et fem dagers laboratorium med fokus på å utvikle og eksperimentere frem prosjekter egnet for turné i DKS. Viktige intensjoner bak satsningen, er å øke barn og unges bevissthet om at deres liv og identitet er relevant for å løse fremtidens utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og å styrke spekteret av idéer, verdier og løsninger innenfor fagfeltene. DKS LAB design og arkitektur koordineres av Kulturtanken og er et samarbeid mellom Kulturtanken, Sparebankstiftelsen, ROM for kunst og arkitektur, Lørenskog kommune, Bærum kommune, Stavanger kommune. Les mer om DKS LAB.

Et konkret mål for DKS LAB, er at alle deltakere søker med gjennomarbeidede og godt dokumenterte ideer til produksjoner i Kulturtankens søkeportalen innen fristen 1. oktober. Via søkeportalen kan produksjonen bli kjøpt inn av fylker og/eller kommuner i hele landet, og bli aktuell for DKS-turné.

Hør Stina Skavland fra Søstera100 fortelle om prosjektet Omsorgsbua som deltok på ROMs DKS-LAB 2023 i Kunstpodden – og hva Nora, Ulrik og Flora fra Hallagerbakken skole faktisk fikk ut av prosjektet.

Program

13. april: Digitalt velkomstmøte og workshop
20. – 21. april: Todagers workshop på ROM i Oslo (reise og opphold dekkes)
April/mai: test i skole lokalt i hjemkommunen
22. august: Digital workshop og avrunding

Krav til søknad

• Navn, adresse, hjemkommune, telefonnummer og epost.
• Kort, ca. 350 ord, beskrivelse av idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker til DKS LAB.
• Tenkt målgruppe (4. – 7. trinn, 8. – 10. trinn, videregående).
• Vedlegg: CV og portfolio alt. lenke til hjemmeside.

From the workshop at DKS LAB 2023.

From the workshop at DKS LAB 2023.

From the workshop at DKS LAB 2023.

From the workshop at DKS LAB 2023.

From the workshop at DKS LAB 2023.

Hva er DKS?
Den Kulturelle Skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Ordningen ble etablert i 2001 og er den største leverandøren av produksjoner til barn og unge innen det profesjonelle kunst og kulturfeltet i Norge.Les mer.

OM DKS LAB
DKS LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Visuell kunst i DKS rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Nytt for 2022 var en pilot-satsning som er spesielt rettet mot design og arkitektur som fortsettes i 2023, og gjennomføres i samarbeid med ROM for kunst og arkitektur.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. Les mer.