DKS LAB 2024

Open Call
Søknadsfrist 15. mars 2024

Har du idéer til formidlingsprosjekter om arkitektur og design for barn og unge? Har du lyst til å reise rundt på skoler og formidle til elever? Ønsker du mulighet til å videreutvikle ideene gjennom profesjonell veiledning, samtaler og praktisk utprøving i klasserommet?

For tredje år på rad arrangerer ROM for kunst og arkitektur nasjonal DKS LAB rettet mot fagfeltene design og arkitektur. Rom for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt i hele landet til å søke om deltagelse på DKS LAB 2024. Deltagelse vil bli honorert med 25 000,- pr. prosjekt, reise- og oppholdskostnader dekkes.

DKS LAB er et fem dagers laboratorium med fokus på å utvikle og eksperimentere frem prosjekter egnet for turné i DKS. Viktige intensjoner bak satsningen, er å øke barn og unges bevissthet om at deres liv og identitet er relevant for å løse fremtidens utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og å styrke spekteret av idéer, verdier og løsninger innenfor fagfeltene. DKS LAB design og arkitektur koordineres av Kulturtanken og er et samarbeid mellom Kulturtanken, Sparebankstiftelsen, ROM for kunst og arkitektur, Asker kommune, Bergen kommune, Bærum kommune, Lørenskog kommune, Stavanger kommune og Trondheim kommune. Les mer om DKS LAB.

Et konkret mål for DKS LAB, er at alle deltakere søker med gjennomarbeidede og godt dokumenterte ideer til produksjoner i Kulturtankens søkeportalen innen fristen 1. oktober. Via søkeportalen kan produksjonen bli kjøpt inn av fylker og/eller kommuner i hele landet, og bli aktuell for DKS-turné.

Hør Stina Skavland fra Søstera100 fortelle om prosjektet Omsorgsbua som deltok på ROMs DKS-LAB 2023 i Kunstpodden – og hva Nora, Ulrik og Flora fra Hallagerbakken skole faktisk fikk ut av prosjektet.

Hør fagansvarlig visuell kunst i Kulturtanken, Kyrre Bjørkås og daglig leder for ROM for kunst og arkitektur, Gjertrud Steinsvåg fortelle om muligheter og utfordringer med å formidle kunst og arkitektur til barn og unge.

Program

15.mars: Søknadsfrist

22.mars: Svar på søknad

10. april: Digitalt oppstartsmøte

17. – 19. april: Tredagers workshop på ROM

April - september: Prosjektutvikling og veiledning, inklusiv test i skole i hjemkommune. Ferdigstilling av søknad innen 1.10.

Krav til søknad

Navn, adresse, hjemkommune, telefonnummer og e-post

Kort beskrivelse (ca 200 ord) av idé til formidlingsprosjekt og kort motivasjonstekst (ca 200 ord) for å søke utvikling av prosjekt i DKS LAB og formidle til barn/unge.

Tenkt målgruppe (4. – 7. trinn, 8. – 10. trinn, videregående).

Vedlegg: CV og portfolio, alternativt kan du lenke til hjemmeside

Fra workshopen til DKS LAB 2023. 

Fra workshopen til DKS LAB 2023.

Fra workshopen til DKS LAB 2023.

Fra workshopen til DKS LAB 2023.

Fra workshopen til DKS LAB 2023.

Hva er DKS?
Den Kulturelle Skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Ordningen ble etablert i 2001 og er den største leverandøren av produksjoner til barn og unge innen det profesjonelle kunst og kulturfeltet i Norge. Les mer.

OM DKS LAB
DKS LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Visuell kunst i DKS rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. Les mer.