Metode Volume #1

Lansering
26. januar 2023
19.00 - 21.00

Velkommen til lansering av Metode vol. 1 ‘Deep Surface: Rethinking Surfaces with Art and Architecture’ på ROM for kunst og arkitektur.

Marte Eknæs, Frank O. Gehry Center for Surface Development (site 1) (2014) from the Artist’s book Formal Economy (2015) by Eknæs. Mousse Publishing.

“Being directed to the surface is intellectually nearly taboo” skriver Sybille Krämer i sitt essay for Metode. Tim Ingold skriver I sitt Metode-essay at overflaten kanskje er selve stedet hvor mening genereres.

Gjennom høsten 2022 har 13 norske og internasjonale forskere, kuratorer, kunstnere og arkitekter møttes på ROM for kunst og arkitektur og online for å utforske overflatens status i vår samtid. Metode vol. 1 ‘Deep Surface’ består av fjorten eksperimentelle essays skrevet av Andreas Ervik, Beatrice Zaidenberg, Neda Genova, Marius Moldvær, Severino Alfonso, Loukia Tsafoulia, Jenny Perlin, Adam Hudec, Julie Barfod, Jakob Oredsson, Nick Walkley og Benjamin Blackwell. Sammen med Tim Ingold, Sybille Krämer og Metodes redaksjonsråd har deltakerne utviklet essayene gjennom åpne tilbakemeldingsprosesser, samskriving, kritiske gjennomlesninger og utveksling av ideer og erfaringer.

Du kan lese mer om workshopene og bidragsyterne på Metode og lese de publiserte tekstene der også. Vi markerer lanseringen med et samtale-arrangement på ROM på kunst og arkitektur fra kl 19:00 – 21:00, torsdag 26 januar.

Metode drives av ROM for kunst og arkitektur: Ingrid Halland (ansvarlig redaktør), Gjertrud Steinsvåg (daglig og kunstnerisk leder av ROM), og redaksjonsrådet består av Victoria Bugge Øye, Gustav Jørgen Pedersen, Anna Ulrikke Andersen, Sara Yazdani, Marie-Alix Isdahl og Anders Rubing.