Festivalutstilling: Jenny Perlin

Jenny Perlin
15. mars - 14. april 2024

For andre gang lager vi festivalutstilling under Arkitekturfilm Oslo! ROM er stolt av å presentere filmskaper Jenny Perlin's solo-utstilling Near Space fra 15. mars til 15. april 2024!

Utstillingen er en omfattende installasjon bestående av filmer, lydarbeider, videoer og bilder. I Near Space har Perlin delt galleriet inn i to nivåer: undergrunnen og stratosfæren.

Nede er lyset oransje. Underjordisk rom. Besøkende kan se kortfilmer Perlin laget i årene hun produserte spillefilmen BUNKER (som i utstillingsperioden vises på Vega Scene). Disse korte filmene, laget mellom 2018-2021, responderer på historier, intervjuer og møter med underjordisk rom i litteratur, historie og moderne liv. Filmene er filmet på 16mm film og digital video. De har en rekke stiler, fra essayfilmer og animasjoner til eksperimentelle dokumentarer.

Oppe går besøkende inn i et blått rom. Her vil Perlin presentere nåværende arbeid (2023-24) basert på hennes kunstneriske forskning i forestillinger og utforskninger av stratosfæren, et område utenfor jordens atmosfære, men ennå ikke ytre rom. Besøkende vil oppleve fotografier, video, 16mm film, lydopptak, og se resultater av kunstnerens egne stratosfæriske ballongeksperimenter.

I Near Space bruker Perlin farger og ROMs arkitektur til å skape en utstilling som innlemmer det under og det over, rom som motstår, rom med sine egne strømmer, systemer og historier. Utstillingen er designet for å oppmuntre til fantasi, utforskning og nysgjerrighet.

I løpet av utstillingsperioden vil du ha flere muligheter til å se Perlin's 92-minutters dokumentarfilm BUNKER på Vega Scene. BUNKER (2021) er en spillefilm som undersøker de ensomme livene til amerikanske menn som har valgt å bo i nedlagte militære bunkere og atommissilsiloer, og følger prosessen med å bygge og selge disse strukturene til både de rike og ikke fullt så rike.

15. mars 17.30: Bunker vises på Vega Scene, og visningen etterfølges av utstillingsåpning på ROM kl 19.00!

Bunker blir også vist på søndagene 24. mars, 7. april og 14. april kl 13.00

21. mars 12.00 - 15.00: Som del av Jenny Perlin`s doktogradsprosjekt Eureka ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, inviteres du til å delta i hennes offentlige midtveisevaluering. Se mer om dagen her. 

Jenny Perlin

Jenny Perlins filmer jobber med og mot den dokumentariske tradisjonen, og inkorporerer innovative stilistiske teknikker for å fremheve spørsmål om sannhet, misforståelse og personlig historie. Perlin er doktorgradskandidat ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet. I tillegg til sitt arbeid som kunstner og skribent, driver Perlin The Hoosac Institute, en plattform for tekst og bilde som fokuserer på verk som ikke passer inn i konvensjonelle disiplinære fortellinger.