Hva er et objekt?

Seminar på ROM
Torsdag 19. mai 2022
Kl. 09.30 - 15.30

ROM for kunst og arkitektur og Kulturhistorisk museum (KHM) ønsker velkommen til det tredje seminaret i serien der vi undersøker hva en utstilling er.

Den 19. mai stiller vi spørsmålet «Hva er et objekt?» Her vil vi utforske de abstrakte kreftene som påvirker utstilling av kulturhistoriske, religiøse, så vel som arkitektoniske objekter og kunst. Er det subjektet – i form av kurator, produsent og / eller publikum - som gir objektet mening, eller har objektene en egenverdi som opererer uavhengig av sammenhengen de opptrer i?

Sammen ønsker vi å forstå hvordan en utstilling bidrar til, eller vanskeliggjør, at objektets historie fortelles. Innleggene og samtalene har til hensikt å skape en større forståelse for hva som bestemmer gjenstanders kvalitetsforståelse, og i hvilken grad utstillingssammenhengen bidrar til objektets mening. Til syvende og sist er det utstillingen publikum vil få oppleve.

Program

09.30 Registrering og kaffe
10.00 Velkommen ved Gjertrud Steinsvåg og Karoline Kjesrud
10.15 C60965/037 - Kunstner og PhD-stipendiat ved Avd Kunst og Håndverk/Kunsthøgskolen i Oslo, Petrine Vinje
10.40 UEM30523 - Hodeskalle fra Ny-Guinea - Professor i Sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Øivind Fuglerud
11.05 Robert Falcon Scotts ski - Fagleder ved Skimuseet Åslaug Midtdal
11.30 Beinstrekk med kaffe og snack
11.50 Øsekar, 1958 - Professor i designhistorie ved Universitetet i Oslo, Kjetil Fallan
12.25 En vikinghjelms mange ansikter - Museumslektor Kathy Elliott, Kulturhistorisk museum
12.50- 13.35: Lunsj
13.35 Påfuglskap - Møbeldesigner og PhD-stipendiat ved avd Design/Kunsthøgskolen i Oslo, Bjørn Jørund Blikstad
14.00 Sverre Fehns utstillingselementer fra Middelaldersalen, 1979 - Kunsthistoriker og partner Fabrica Kulturminnetjenester, Morten Stige
14.25 Utstillingen som et kuratorisk objekt - Kurator og professor i kuratorpraksis ved Kunstakademiet, KMD, Universitetet i Bergen, Anne Szefer Karlsen
14.50 Nidarosdomen/Eidsvoldsbygningen - Fagdirektør i kulturminneavdelingen Riksantikvaren, Ulf Holmene
15.10 - 15.30 Oppsummering

Bidragsyterne:

Petrine Vinje (f. 1980) arbeider primært med skulptur og installasjon, i varierende medier. Hun studerte billedkunst ved Institutt for Farge, ved KHiO og er for tiden også doktorgradsstipendiat der. Vinjes kunstneriske praksis er fundert på kontekstuelle og formale undersøkelser av kulturelle minner, rommene de inntar og strukturene de figurerer i. Petrine Vinje har deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale utstillinger, samt oppført flere offentlige kunstprosjekt. I 2022 stiller hun ut ved F15, Moss og oppfører et temporært, skulpturelt prosjekt lokalisert i Gamlebyen.

Øivind Fuglerud er professor i sosialantropologi og samlingsansvarlig for den etnografiske samlingen fra Sør-Asia ved Kulturhistorisk museum, UiO. Sammen med førsteamanuensis Karoline Kjesrud er han fagansvarlig for utstillingen "Arv" som åpner i den tidligere Middelaldersalen i Historisk museum høsten 2022. Fuglerud arbeider som antropolog hovedsakelig med spørsmål knyttet til etnisitet, nasjonalisme og politisk vold, og har interessert seg for den rollen kunst og estetikk har i en slik sammenheng. Han er medredaktør for to antologier som behandler disse spørsmålene: "Objects and Imagination: Perspectives on Materialization and Meaning" (Berghahn 2015) og "Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century -- Damnatio Memoriae" (Routledge 2021).

Åslaug Midtdal er utdannet etnolog fra Universitet i Oslo, og har arbeidet på Skimuseet i Holmenkollen siden 2010. Midtdal har tidligere jobbet som prosjektleder ved Opplandsarkivet og i Eidsvoll kommune. Midtdals interessefelt retter seg særlig inn mot skihistorie og historieforståelse.

Kjetil Fallan er professor i designhistorie ved Universitetet i Oslo. Han interesserer seg primært for industrielt produserte hverdagsgjenstander og deres kulturelle meninger, samt forholdet mellom design, natur, miljø, og bærekraft. I høst kommer han ut med to nye bøker: antologien Nordic Design Cultures in Transformation, 1960-1980: Revolt and Resilience (Routledge) og monografien Ecological by Design: A History from Scandinavia (MIT Press).

Kathy Elliott er museumspedagog og museumslektor på Kulturhistorisk museum med utdanning innenfor arkeologi, historie, pedagogikk og museumskunnskap fra UiO og University of Leicester. Hun har jobbet i mange år i Historisk museums Utstillings- og publikumsseksjon som formidler og som prosjektleder for en rekke utstillinger i Historisk museum.

Bjørn Jørund Blikstads pågående phd-prosjekt «Level Up», med fokus på ornamenter, treskjæring, skapsnekring, og skriving rundt tilvirkningen (ontogenesen) av Curious Cabinets, har oppstått med utgangspunkt i hans tidligere undervisning i møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo og freelance design arbeid (2010-2018), som en konsekvens av kløften mellom de to sidenes kommersielle og akademiske verdier.

Morten Stige er kunsthistoriker fra UiO og har skrevet mest om middelalderens arkitektur og billedkunst. Han har lang erfaring fra kulturminnevernets praksis fra både Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han er nå partner i Fabrica kulturminnetjenester. Prosjektene spenner fra prosjektering og byggeledelse av kalkmuring til vurdering av kulturminneverdier og utvikling av historisk eiendom.

Anne Szefer Karlsen er kurator, skribent, redaktør og professor i kuratorpraksis ved Kunstakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen (2015–2027), og var Senior Adviser og Head of Research for Bergen Assembly (2018–2020) og leder av Hordaland kunstsenter (2008–2014).

Ulf Holmene (f. 1952) har arbeidet hos Riksantikvaren siden 1988, som seksjonssjef for bygningsvern fra 1996 og som fagdirektør fra 2012. Holmene har vært Riksantikvarens ansvarlige i en rekke store statlige restaureringsprosjekter og har siden slutten av 1990-årene hatt ansvaret for antikvarisk rådgiving for de kongelige eiendommene. Han har skrevet en rekke fagartikler om kulturminnevern, arkitektur og kulturhistorie i bøker, tidsskrifter og fagblad.

«Prosjekt om utstillingsarkitektur» tar utgangspunkt i at Sverre Fehns utstillingsarkitektur (fra 1979) for middelalderutstillingen skal tas ned, og er slik sett på den ene siden en konseptuell demontering og dekonstruksjon av Fehn-utstillingen, og et prosjekt som kobler denne utstillingen med historien til middelalderrommet og den kommende utstillingen, Arv, som er planlagt åpnet i 2022. Prosjektet består av en samtaleserie, workshop, en utstilling og en kort dokumentarfilm.