Utstillingsopplevelsen

Seminar på Historisk museum
Torsdag 25. august 2022
Kl. 10.00 - 15.00

ROM for kunst og arkitektur og Kulturhistorisk museum (KHM) ønsker velkommen til det fjerde seminaret i serien der vi undersøker hva en utstilling er.

Til seminaret "Utstillingsopplevelsen” deler fagpersoner med ulik kunnskap og ulike ansvarsområder sine refleksjoner over hvordan en utstillingsopplevelse blir til, og hva som gjør at noen utstillinger «treffer» og skaper et følelsesmessig engasjement hos publikum. Engasjementet kan handle om hvordan en utstilling treffer en enkelt betrakter (individ), en gruppe eller samfunn (kollektivt), eller det som gjør at en utstilling skrives inn i historien (tid).

I løpet av dette seminaret ønsker vi å komme nærmere hva det er som bidrar til å gi en utstilling mening. Innleggene og samtalene har til hensikt å skape en større forståelse for dynamikkene bak det å lage utstillinger som forblir – eller ikke – meningsfulle gjennom historien.

Program

10.05 Velkommen ved Olav Hamran
10.10 Introduksjon ved Gjertrud Steinsvåg og Karoline Kjesrud
10.25 (Kritiske) utstillingsopplevelser ved Jérémie McGowan
10.50 Scar – publikumsopplevelse i en kunstutstilling om terror ved Ana Rita Ferreira og Christina Marwold
11.15 Beinstrekk
11.25 Fornuft og følelser ved Lisbeth Funck
11.50 Enkel lunsj serveres
12.30 "Din pust, din stemme" Ethos, patos, logos ved Michelle Tisdel
12.55 Betraktninger rundt våre møter med middelalderkunsten ved Kaja Kollandsrud
13.20 Beinstrekk
13.35 Glatte flater, sure sokker: Utstillingsopplevelser mellom form og forestilling ved Bjørn Vidar Johansen
14.00 Satyricon + Munch ved Trine Otte Bak Nielsen
14.25 Samtale med salen
15.00 Takk for i dag

Om bidragsyterne:

Olav Hamran er seksjonssjef for Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie, Kulturhistorisk museum

Gjertrud Steinsvåg er daglig og kunstnerisk leder for ROM for kunst og arkitektur, kurator og co-produsent for Prosjekt om utstillingsarkitektur. Karoline Kjesrud er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum og er faglig ansvarlig for Prosjekt om utstillingsarkitektur.

Jérémie McGowan er designer, change-maker og pønkebassist basert i Romsa/Tromsø. Han er opprinnelig fra Wilmington, North Carolina (USA), har doktorgrad fra University of Edinburgh, og har undervist, forsket, stilt ut og kuratert internasjonalt. Sammen med Anne May Olli og RiddoDuottarMuseat in Kárášjohka står han bak museumsperformancen Sámi Dáiddamuseax (2017–). Jérémie lanserte Arctic Armpit i 2021, et enmanns pønkeband og visjonær tenketank. Han opptrer også under artistnavn Museum Punk.

Ana Rita Ferreira er kunstansvarlig ved 22. juli-senteret. Hun har en doktorgrad i estetikk og kunstfilosofi (2012) og en master i kuratorpraksis (2006) fra Universitetet i Lisboa. Ferreira har tidligere jobbet som forsker innen middelalderens estetikk, og har vært redaktør for det fagfellevurderte tidsskriftet Philosophica, publisert av Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.

Christina Marwold er utstillingsansvarlig ved 22. juli-senteret. Hun har en mastergrad i museologi (2014) og en bachelorgrad i idehistorie (2012) fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med formidling ved Popsenteret, Nasjonalmuseet avd. kunstindustrimuseet og Akershus festing.

Lisbeth Funck er førsteamanuensis ved institutt for arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, kursansvarlig Studio Positions (MA). Hun har en Master i arkitektur (1991) og Dr.philos fra AHO (2022). Bachelor i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (1988).

Michelle A. Tisdel er utdannet sosialantropolog (ph.d., Harvard University, 2006). Hennes forskningsinteresser inkluderer kulturpolitikk, kulturarvproduksjon, kulturinstitusjoner og tilhørighet (Norge og Cuba). Hun har jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008 og er fagansvarlig for emnene migrasjon og mangfold. I 2020 etablerte hun dokumentasjonsprosjektet Lift Every Voice-LEV for å samle inn protestplakater fra antirasismedemonstrasjonene i Oslo 5. juni 2020. I 2020 kuraterte hun, sammen med Carl Martin Faurby (Kunsthall Trondheim), utstillingen "LIFT EVERY VOICE" som viste plakater og bilder fra antirasismedemonstrasjonene i Norge 5. juni. Tisdel var fagasnvarlig for basisutstillingen "Amerika: Samtid, fortid og identitet" ved Kulturhistorisk museum, UiO. Hun er styreleder i foreningen INN - Etniske minoriteter i norsk kulturliv. Tidligere var hun medlem i Kulturrådets fagutvalg for kulturvern og styremedlem i Norsk folkemuseum og Museene i Akershus.

Kaja Kollandsrud er utdannet malerikonservator og har en PhD i kunsthistorie. Hun arbeider med bevaring av den malte kirkekunsten fra middelalderen i KHMs samlinger. Hennes forskning tar utgangspunkt i de fysiske gjenstandene som kildemateriale - hva de kan fortelle om samfunnet de ble laget i og mening uttrykt via deres fargerike materialitet i egen samtid.

Bjørn Vidar Johansen er kunsthistoriker og avdelingsleder for universitets- og vitenskapshistorie i SENKU, KHM. Han har hatt ansvar for en rekke utstillinger ved universitetsmuseene og vært kurator for Nasjonalmuseet. For tiden arbeider han med nye formidlingstiltak i Observatoriet og det gamle universitetsanlegget ved Karl Johans gate

Trine Otte Bak Nielsen er cand.philol. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med en hoved-fagsoppgave om Munchs bademotiver fra Warnemünde (2006). Hun har vært konservator ved Munchmuseet siden 2014, der hun har kuratert utstillinger som Edvard Munch. Uendelig (2021), Edvard Munch. Monumental (2021), På vei ut – Edvard Munch og naturen (2020), Måne¬oppgang. Marlene Dumas & Edvard Munch (2018–19) og Vigeland+ Munch. Bak mytene (2015–16). Hun har tidligere arbeidet som konservator ved Vigelandmuseet.

«Prosjekt om utstillingsarkitektur» tar utgangspunkt i at Sverre Fehns utstillingsarkitektur (fra 1979) for middelalderutstillingen skal tas ned, og er slik sett på den ene siden en konseptuell demontering og dekonstruksjon av Fehn-utstillingen, og et prosjekt som kobler denne utstillingen med historien til middelalderrommet og den kommende utstillingen, Arv, som er planlagt åpnet i 2023. Prosjektet består av en samtaleserie, workshop, en utstilling og en kort dokumentarfilm.