Prosjekt om utstillingsarkitektur

Samarbeidsprosjekt med Kulturhistorisk museum i Oslo og Universitetsmuseet i Bergen
Seminarrekke
2021 -

Kulturhistorisk museum (KHM) og ROM har siden 2021 samarbeidet om Prosjekt om utstillingsarkitektur med formål å undersøke utstillingsproduksjon på tvers av faglige tilnærminger og institusjonelle føringer. Fra 2023 er vi veldig glade for å videreutvikle samarbeidet med Universitetsmuseet i Bergen. 

Middelaldersalen (2014), Kulturhistorisk museum Oslo, Prosjekt om utstillingsarkitektur (2021-)

Det grunnleggende spørsmålet Hva er en utstilling? har vært førende for en serie med seminarer som omhandler ulike sider ved utstillingsproduksjon. De fulltegnede seminarene har siktet seg inn mot et bredt fagmiljø og blitt godt mottatt som en tverrfaglig møteplass for kompetanseutvikling om utstillingsproduksjon som praksis for en bred kunst- og museumsbransje på tvers av intern rolle- og ansvarsfordeling.

 Seminarene har så langt bestått av mer enn 30 innlegg, og flere seminarer er planlagt inn i serien. Vi ser stort potensiale for videreutvikling, og hører gjerne fra deg om du har innspill!

Seminarrekken skal sørge for at et bredt miljø får anledning til en åpen og bred samtale om kjernevirksomheten for frilans kunstnere, arkitekter, kuratorer, og ansatte for små og store institusjoner så vel som de større museene og formidlingsinstitusjonene som lager utstillinger. Kulturhistorisk museum er del av Universitetet i Oslo, og har to museumsbygninger, Vikingskipshuset på Bygdøy og Historisk museum på Tullinløkka. KHM er et forskingsmuseum og har Norges største samling av etnografiske og historiske gjenstander, fra steinalderen og fram til nyere tid. 

Universitetsmuseet i Bergen har store vitenskapelige samlinger av kultur- og naturarv som gir grunnlag for forskning på høyt internasjonalt nivå. I 2023 ble det klart at Universitetsmuseets kulturhistoriske utstillinger måtte stenge på grunn av museumsbygningens tilstand, og Universitetet i Bergen arbeider nå med en rehabiliteringsplan.

ROM på sin side er en utforskende plattform med hovedvekt på utstillinger, filmvisninger, debatter, foredrag og tekstpublisering. Ved å være en levende arena for et tverrfaglig miljø legger ROM til rette for fordypende produksjonsvilkår på samtidig kunst og arkitektur. I denne ulikheten ser vi en klar felles interesse for å diskutere den samme kjerne ved virksomhetene. For oss tre handler det å jobbe tverrfaglig om å skape møter mellom praksis og metoder fra ulike tradisjoner, og slik utvide perspektiver og skape nye ukjente synergier.

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at det som i mer enn 100 år har gått under betegnelsen «Middelaldersalen» i Historisk museum ble besluttet nedmontert i 2014, og faktisk nedmontert i 2021. “Middelaldersalen” er betegnelsen på salen i 1. etasje, Historisk museum, som siden museets åpning i 1904 har vært dedikert til fremvisning av middelaldergjenstander. Den siste permanente utstillingen som ble montert i salen åpnet i 1979 og var kuratert av Martin Blindheim og tegnet av utstillingsarkitekt Sverre Fehn. Blindheim og Fehn fremhevet middelaldergjenstandene som kunstobjekter, og aktiverte et fokus på estetikk som har kjennetegnet middelalderutstillingen i Oslo i over 40 år. Utstillingen har vært godt likt av mange: kunsthistorikere, historikere, så vel som arkitekter, i tillegg til museumsgjengere og kunst/historieinteressenter. Jo lenger utstillingen sto, jo bedre ble den likt. Den lange visningsperioden kan ha vært med på å bidra til at «Middelalderen» i Norge assosieres med nettopp estetikk og sakralitet, og prosjektet springer utifra en ide om å utnytte momentet for nedmontering til å reise spørsmål, diskutere og åpne for meningsutveksling.

Beslutningen om at «Middelaldersalens» periode i Historisk museum skulle være over, har utløst en rekke spørsmål om hva, hvorfor og hvordan. Prosjektets opprinnelige «objekt», utstillingsarkitekturen, er erstattet med et mer komplekst bilde av hvilke aspekter som spiller inn i utstillingsproduksjon. Samarbeidet mellom ROM og KHM har helt siden starten fasilitert for faglige møter mellom kunst, arkitektur og kulturhistorie som gjør det mulig å reise kritiske og åpne spørsmål som er med på å generere nye tanker om hva en utstilling egentlig er: Hva er det som gjør at en utstilling får et rennommé over tid? Hvorfor lages utstillinger som temporære og ikke faste? Hvorfor lager vi utstillinger i det hele tatt? Og hvordan gjør vi det? Hvilke fagligheter ligger til grunn? Hvilke målsetninger er førende og hvem er de ment å ha en funksjon for? Disse spørsmålene driver «prosjekt om utstillingsarkitektur» videre i samspill med det publikummet vi til nå har møtt. Prosjektet har utspilt seg i et mellomrom mellom det som har vært og det som skal komme – altså mellomrommet mellom utstillingene “Middelaldersalen” og ny utstilling “Arv” åpnet 12.oktober 2023. Særlig har seminarrekken gjort det mulig å reflektere over den kraften rom, objekter og arkitektur har til å påvirke mennesker på ulike nivåer – gjennom kunnskap, sanseinntrykk og kroppslige erfaringer. Når Universitetsmuseets museumsbygg for kulturhistoriske utstillinger i Bergem nå er stengt føles det både naturlig og viktig å inkludere deres ønske åpen og generell diskusjon om kulturhistoriske samlinger og deres fremtidige museale muligheter, og sammen videreutvikle «Prosjekt om utstillingsarkitektur».

Kommende seminar i serien: 

Utstilling og metode, 2.oktober 2024