Hvordan forstår vi utstillingsarkitektur?

Seminar på ROM
Onsdag 1. september 2021
Kl. 09.30 - 15.30

Samtalearrangementet Hvordan forstår vi utstillingsarkitektur? er første arrangement i et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk museum og ROM for kunst og arkitektur. Initiativet tar utgangspunkt i at Sverre Fehns utstillingsarkitektur fra 1979 for middelalderutstillingen skal tas ned. På den ene siden er prosjektet en konseptuell demontering og dekonstruksjon av Fehn-utstillingen, og et prosjekt som kobler denne utstillingen med historien til middelaldersalen og den kommende utstillingen, Arv, som er planlagt åpnet i 2022.

Vi stiller spørsmål om hva slags rolle Middelaldersalen (rom 102) har på Historisk museum? Hvilke hendelser og personer var involvert i arbeidet med utstillingen? Hvilke roller spiller egentlig utstillingsarkitekturen? Og ikke minst: hvordan forstår vi utstillingsarkitektur? Prosjektet skal koble sammen aspekter som knytter kunst- og arkitekturfeltet sammen, aktualisere arkitektur og kunst som kulturhistorie, og legge opp til dialog mellom ulike kvalitetsforståelser mellom fagområder og mellom tidsperioder.

Den 1. september markerer starten av disse diskusjonene og vi inviterer ulike fagpersoner til å holde et innlegg med utgangspunkt i perspektiver på temaet. Bidragene forholder seg konkret og direkte til utstillingen som tas ned, og Sverre Fehns rolle i dette, men også på ulike måter til utstillingsarkitektur mer generelt, kvalitetsforståelse og tematikker knyttet til middelaldersalen.

For å høre de enkelte innspillene i seminaret, klikk på bidragsyterne under. 

Om bidragsyterne:

Karoline Kjesrud (Kulturhistorisk museum) beskriver prosjektets spørsmål og problemstillinger
Karoline Kjesrud er førsteamanuensis i middelalderkunst ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, og jobber tett på KHMs middelaldersamling bestående av unike skulpturer, malerier, portaler og liturgiske gjenstander. Hennes forskningsområder er menneskers forhold til religion, spiritualitet, planter og dyr gjennom tidene. Kjesrud er opptatt av å fremme historiske perspektiver i forståelsen av nåtiden og for å peke ut retning for fremtiden. Sammen med professor i sosialantropologi Øivind Fuglerud er hun kurator for utstillingen Arv som skal åpne i Historisk museum i 2022.

Erik Langdalen med utgangspunkt i boken «Voices from the Archive»
Erik Fenstad Langdalen (f.1967) er Professor ved Institutt for arkitektur ved AHO. Han er ansvarlig for skolens bygningsarv-program og underviser eksperimentelle masterkurs innen vern og gjenbruk med et fokus på «nyere fortid»: etterkrigsarkitektur, betongbyggeri og prefabrikasjon mm. Hans arkitekturpraksis (www.eriklandalen.no) konsentrere seg om restaurering og gjenbruk av historiske bygninger, og han er selv eier av en fredet gård på Dovre som drives som kultursenter (www.budsjord.no). Blant kontorets pågående prosjekter utstillingen «bevegelser i betong» på Nasjonalmuseet, nytt museum for samtidskunst i Trondheim, transformasjon av den tidligere amerikanske ambassaden og restaurering og fornyelse av Dombås kirke. Erik Langdalen har sin diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo og en Master in Science in Advanced Architectural Design fra Columbia University GSAPP. Nylig gav han sammen med Mari Lending ut boken Voices from the Archives - en bok om historien bak den nordiske paviljongen i Venezia.

Tominga O`Donnells tilnærming til Sverre Fehn som utstillingsarkitekt
Tominga Hope O’Donnell er førstekonservator i samtidskunst på MUNCH, og har vært kurator for Munchmuseet i bevegelse (2016–2019), et program med midlertidige kunstprosjekt i ulike rom i bydel Gamle Oslo med en skeiv kuratorisk tilnærming, som mottokKunstkritikerprisen i 2018. O’Donnell har sin kuratorutdannelse fra Royal College of Art i London, og doktorgrad fra Arkitekthøyskolen i Oslo om utstillingen som en romlig konstruksjon. Hun/hen er i tillegg førsteamanuensis (20%) på Kunstakademiet – Institutt for Samtidskunst ved Universitetet i Bergen.

Hanne Holm-Johnsen om å fjerne Fehns utstillingsarkitektur på Preus Museum
Hanne Holm-Johnsen (f. 1950) er foto- og kunsthistoriker. Hun har utdannelsesbakgrunn fra UiO og Ludwig Maximilian Universitet, München. Holm-Johnsen var intendant i Oslo Kunstforening 1988-92, kunstnerisk leder på Fotogalleriet, Oslo 1992-1996, og var kurator på Preus museum (det Nasjonale Fotomuseet) 1997-2020.

Gro Bonesmo om “Forms of Freedom, African Independence and Nordic Models”, utstillingen I den nordiske paviljongen under den 14. Venezia biennalen i 2014
Bonesmo is co-founder and partner of Space Group and a professor at the Oslo School of Architecture and Design (AHO). She holds a Master Degree from GSAPP, Columbia University and is a graduate of the Norwegian University of Technology in Trondheim including studies at Sci-Arc and AHO. Bonesmo has been teaching at AHO since 1999, and served as a visiting teacher, lecturer and critic at Universities such as Berlage Institute, Royal Academy of Arts in Copenhagen, KTH Stockholm, Harvard University, Syracuse University and a visiting professor at Columbia University. In the period of 1990-98, she collaborated with OMA/Rem Koolhaas, including Design Architect in charge for the Dutch Embassy in Berlin. Space Group has won several international architectural competitions, among them Oslo Central Station, Tromsø Ferry Terminal and Brattøra Hotel and Conference. Space Groups works are award winning and internationally published and has been represented in the Rotterdam Biennale, Oslo Triennale, and the Venice Biennale of Architecture. For the 14th Venice Biennale, Gro Bonesmo was the co–curator and Space Group the exhibition architect for the Nordic Pavillion, “Forms of Freedom, African Independence and Nordic Models”.

Camille Norment om kunst/lyd under Veneziabiennalen i 2015
Camille Norment (født 1970 i Silver Spring, Maryland) er en Oslo-basert amerikansk multimedia-kunstner som arbeider med lyd, installasjon, skulptur, tegning, performance, og video. I 2015 representerte hun Norge på den nordiske paviljongen på den 56. utgaven av La Biennale di Venezia. Der viste hun prosjektet «Rapture», en stedsspesifikk, skulpturell og sonisk installasjon. Norment har hatt flere separatutstillinger nasjonalt og internasjonalt på blant annet Oslo Kunstforening, Temple Bar Gallery, Dublin, Lydgalleriet, September Gallery og Round Gallery og Atlanta Contemporary Art Center. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger som på Kochi-Muziris Biennale i Kerala, Lyon biennalen, Montréal Biennial, Marso Gallery, Mexico City, Nasjonalt museum for kunst, arkitektur og design i Oslo, Museum of Modern Art, Luleå Konsthal, Stenersenmuseet og Henie Onstad Kunstsenter.

Velkommen 09.30! 

Vi starter med kaffi og registrering, og Gjertrud Steinsvåg, daglig og kunstnerisk leder ved ROM introduserer prosjektets utgangspunkt og målet med dagen. 

Les mer om Prosjekt for utstillingsarkitektur her.