DKS-LAB

DKS-LAB
Design og arkitektur
2022 - 

ROM har vært vertsinstitusjonen for Kulturtankens DKS-LAB Design og arkitektur i 2022 og 2023. I løpet av de to pilot-årene har vi hatt 18 arkitekter og designere fra hele Norge innom våre LABer, og gleder oss til å fortsette fra 2024. 

Gjennom DKS-LAB har deltakere muligheten til å videreutvikle ideer og prosjekt gjennom profesjonell veiledning, samtaler og praktisk utprøving. 

ROM for kunst og arkitektur inviterer et utvidet fagfelt fra hele landet til å søke om deltagelse i DKS-LAB Design og arkitektur gjennom en Open Call. LABen er et fem dagers laboratorium med fokus på å utvikle prosjekter der barn og unge erfarer at deres liv og identitet er relevant for å løse utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og mangfoldiggjøre arkitekturen med idéer, verdier og løsninger.

Hva er DKS?
Den Kulturelle Skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Ordningen ble etablert i 2001 og er den største leverandøren av produksjoner til barn og unge innen det profesjonelle kunst og kulturfeltet i Norge.

DKS LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Visuell kunst i DKS rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Nytt for 2022 var en pilotsatsning som er spesielt rettet mot design og arkitektur som fortsettes i 2023, og gjennomføres i samarbeid med ROM for kunst og arkitektur.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt.

Les mer om Kulturtanken og DKS her.