Arkitekturfilm Oslo 2024

14. - 17. mars 2024

OPPRØR. SORG. GLEDE.

For den åttende utgaven i mars gleder vi oss til å samarbeide med Tina Lam om arkitektur som åsted og ramme for opprør, sorg og glede.

Arkitekturfilm Oslo 2024 

Arkitektur og steder er som regel laget med intensjoner. Formgivningen skal oppfordre til og avskrekke oppførsel og handlinger. Uansett intensjon, er arkitekturens kontrollerende natur til stede, mens opprør, sorg og glede er elementer som bryter opp kontrollen og forlanger utløp og utfoldelse. I møte med disse kreftene kan arkitektur og steder bli omgjort og omprogrammert, hvor opprør, sorg og glede utfolder seg og preger arkitektur og sted.

TINA LAM (f. 1989), festivalkurator

Lam er praktiserende byplanlegger med master fra NMBU (2021). Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, og har en uttalt interesse for film og TV, som hun ofte refererer til i hennes virke. Lam jobbet på ROM i perioden 2015-2021 som formidlingsassistent, i denne perioden ble Arkitekturfilm Oslo startet i 2016. I kraft av ROM jobben skrev hun teksten “fra de andre nordmennene” som var et svært viktig startskudd for ROMs økte fokus på underrepresenterte perspektiver. Tina har vært redaktør til fagtidsskriftet +KOTE hvor hun skrev om urbanisme og arkitektur. Hun har vært publisert i Arkitektur N, Arkitektnytt og Aftenposten. Hun leder nå debattkomittéen hos Oslo Arkitektforening. Lam er gjerne å se i offentlige debatter, med temaer som sosialbærekraft, boligpolitikk og skeive perspektiver.

Følg med for program, utstilling og visningsarenaer for festivalen.