Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies

Exutoire & NOGOODS
med Léa Brami, Mahé Cordier-Jouanne, Lexie Owen, Liene Pavlovska, and Jan Trinh
12. mai - 11. juni 2023

«Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies»-utstillingen og det offentlige programmet markerer sluttfasen av en årelang samskapingsprosess.

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

«Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies» er en kollektiv kritisk undersøkelse. Det er et samskapingsprosjekt som tar sikte på å avdekke de sosiale og romlige potensialene i det offentlige rom sett fra skeive og interseksjonelle feministiske perspektiver. Vi jobber på en tverrfaglig måte for å i fellesskap definere verktøy og metoder som gjenvinner handlefrihet over våre sosiale og konstruerte miljøer. Ved å bruke spekulative prototyper formulerer vi muligheten for fremtider der våre skeive identiteter, kropper, historier og kunnskap aktivt deltar i utformingen av miljøet vårt. Slik står vi mot urettferdigheten og volden som ligger i et cisheteronormativt kapitalistisk patriarkalsk regime. 

  Samskapt med Léa Brami, Mahé Cordier-Jouanne, Lexie Owen, Liene Pavlovska og Jan Trinh. Co-kuratert av Exutoire (Bui Quy Son og Paul-Antoine Lucas) og NOGOODS (Danja Burchard og Maike Statz).

Offentlig program hvor vi utforsker dissidente praksiser og skeive metodologier i løpet av utstillingsperioden:

Fredag 12. mai, 18:00 –
18:00: Utstillingsåpning på ROM
20:00: Etterfest på St. Pauli Biergarten

Lørdag 13. mai, 14:30 – 17:30
Guide to Hand-poked Tattoo Workshop
med Douce Torpeur

Lørdag 20. mai, 10:00 – 14:00
Site-writing and Artefact-making Workshop med Maike Statz og Paul-Antoine Lucas

Søndag 21. mai, 11:00 – 15:00
Queer Mechanics: Skate + Bike Repair Drop-in
med Kjetil Wang

Lørdag 3. juni, 12:00 – 15:30
Collage Workshop: What does the experience of pleasure look like to BIPOCQ bodies?
med Diaspora Kollectiv

Lørdag 3. juni + Søndag 4. juni, 16:00 – 20:00
Embodied Consent Workshop and Dinner med Clare Zhou

Søndag 4. juni, 12:00 – 16:00
Scarf- and Type-making Workshop: Scarves we wear, messages that repair med Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Medlemmer av Dissident Publics-prosjektgruppen:

Exutoire (Bui Quy Son og Paul-Antoine Lucas) er en tverrdisiplinær kritisk romlig praksis med base mellom Oslo og Hanoi som ser til skjæringspunktet mellom kunst, arkitektur og aktivisme for å undersøke spørsmål om sosial, materiell og romlig rettferdighet. Exutoire har «research by design» som tilnærmingsmåte i sin praksis, med fokus på det å lage rom, objekter og sosial infrastruktur samt å skape kunnskapsplattformer som bringer fram underrepresenterte diskurser og marginaliserte stemmer. De har undervist ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering i København og TU Darmstadt. Tekstene deres er publisert av Magasin for Bygningskunst og Kultur og Canadian Centre for Architecture. I perioden 2022–2023 er de gjestekuratorer på ROM for kunst og arkitektur. 

NOGOODS (Danja Burchard and Maike Statz) er et flyttbart rom for sleipe ideer som sklir ut av hendene, feil som gjentas, strukturer i ferd med å kollapse, flytende narrativer og kryssdisiplinære stemninger. NOGOODS jobber i skjæringspunktet mellom performance, kunst og arkitektur og er et rom for diskursiv praksis, kunstnerisk produksjon, ikke-lineær research og samarbeid. Med et særlig fokus på kunstnerisk diskurs og samtidsdiskurs såvel som kollektive tankeprosesser, er NOGOODS vertskap for workshoper, forelesninger og kunstneriske presentasjoner. Det holder for øyeblikket til i Kong Oscars gate 45, 5017 Bergen. 

Léa Brami er en fransk kunstner, arkitekt og skribent basert i Brussel. De er medskaper av prosjektet «Interférences», en podcast som ble startet for å gi stemme til de som tenker arkitektur annerledes. Deres praksis er politisk engasjert og tverrfaglig. Den omdreies rundt temaer som kunnskapsdeling, selvkonstruksjon og ekstern minnestøtte. Ved å bruke performance, tekstil, silketrykk og innstallasjon uforsker praksisen deres også kollektivt minne, minoretsfortellinger, spekulativ fortid, og det som driver oss til å begjære og som setter oss i bevegelse. 

Mahé Cordier-Jouanne er en fransk arkitekt og tatovør. Hans arbeid fokuserer på forbindelser mellom arkitektur og kjønnsstudier, og bruker ulike verktøy og medier for å utforske hvordan kropper navigerer ulike virkeligheter og rom. Han medgrunnla IHCRA-foreningen, dedikert til å utvikle mer likhet og mangfold i stedsutviklingsprosesser. 

Lexie Owen er en interdisiplinær kunstner hvis praksis utforsker kollektive anelser, støttestrukturer og omsorgsnettverk. Ved å bruke kunstneriske, kuratoriske og tekstbaserte metoder søker prosjektene hennes å skape rom for intimitet på uventede måter, undersøke de materielle betingelsene som omgir kollektive handlinger, og finne ukonvensjonelle uttrykk for agens innenfor de gestene og sosiale formene som utgjør det hverdagslige liv. Owen har en MFA (2021 – Kunst og offentlige rom) fra Kunsthøgskolen i Oslo, og en BFA fra Emily Carr University of Art + Design (2014 – Critical + Cultural Practice). 

Liene Pavlovska er kunstner og scenograf. Hennes arbeider tar utgangspunkt i sosioøkonomiske modeller, deres avledede kollektive begjær, og hvordan de avgjør (eller kan gjenforestille(?)) habitatet til mennesker –og andre eksistensformer. Liene har en MA-grad i scenografi (Art Academy of Latvia) og i interiørarkitektur (Sandberg Institute, Studio for Immediate Spaces). Hun har hatt residensopphold ved Helsinki International Artist Programme og Nida Art Colony Residency Programme. 

Jan Trinh er en norsk arkitekt som ble uteksaminert fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) våren 2022. Deres arbeid består av forskning på urbanisme – spesifikt skeiv urbanisme – og arkitektonisk form gjennom (med henblikk på) konstruksjon, teknologi, tektonikk og kunst. Slik har de bredt dekket et vidt spekter innenfor arkitekturfeltet, fra sjefsplanlegging og gjennomførbarhet til bygningsdesign og detaljering.

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Bui Quy Son

Samarbeidspartnere (sluttfase):

Diaspora Kollektiv er et kunstnerkollektiv som ble startet av Marea Vigesaa (hun/henne) og Marie Cole (hun/henne). Diaspora Kollektiv sitt mål er å skape aktiviteter som genererer diskusjoner, kunstneriske uttrykk og pedagogiske/didaktiske samtaler. De fasiliteter for QBIPOC (Queer Black Indigenous People of Colour) kunstentusiaster som trenger et rom til å diskutere og skape kunst relatert til identitet. Vårt mål er å holde et intensjonelt rom som tilbyr kunst og kulturelle aktiviteter som nærer QBIPOC’s i Norge’s nysgjerrighet. Kollektivet vil introdusere ulike workshoper og artist talks omhandlende diverse kreative konsepter. Formålet er å sammen utforske og utveksle kunnskap, ferdigheter og interesser. Gjennom disse aktivitetene inviterer vi QBIPOC-samfunnet til et velkomment og komfortabelt miljø hvori de sammen kan oppleve deres kreativitet og stemme.

Queer Mechanics, drevet av Kjetil Wang (de/dem) siden 2018, legger til rette for å skape et rom for deling av kunnskap og fellesskapsbygging som utfordrer/utgjør et alternativ til den hypermaskuline mekanikersfæren. Kjetil kan gjøre mange forskjellige ting, og noen av disse tingene gjør de også ganske bra. De har arbeidet, periodevis profesjonelt, med fiksing og mekking av biler, sykler og rullebrett i over to tiår.

Clare Zhou (de/dem) er en seksualhelse- og samtykkeunderviser.

Benedict Beldam (f. 1994) er en kvensk konsept- og hydrofeministisk kunstner basert i Oslo. Deres arbeider involverer performance, installasjon, skriving, tegning og lyd. Ofte er medier og presentasjonsplattformer grunnet i/knyttet til deres kvenske tilhørighet, for eksempel sauna, bad eller bruk av kefir, søsken til/substitutt for den ikke lenger eksisterende kvenske rømmekollen. Beldam tar sikte på å fortelle urealistiske fortellinger som alle skulle ønske at var sanne. Inkludering av funksjonsvariasjoner og identiteter er avgjørende. Deres praksis utfolder seg med særlig vektleggele på solidaritet på tvers av vannkropper, storytelling og reising/forflytning som grunnleggende egenskap i den kvenske kulturen. De har stillt ut ved blant annet Komplott/Brüssel, Kunstnerne Hus/Oslo, Billedkunstnerne i Oslo, Ringebu Prestegard/Ringebu, Galerija Flora/Dubrovnik, 28th Slavonian Biennial/Osijek.

Ollie Hermansson (f. 1991, Aarhus) er en interdisiplinær kunstner med en sterk kjærlighet for tilskuerdeltagende performance. Ollie inkluderer historier fra deres eget liv, og er interessert i å skape intime rom hvor fortellinger om skeivhet kan manifesteres. Ollie uttrykker seg gjennom det kroppslige, tekst, tegning og taktile gester. Ollie er basert i Wien og Oslo, og fullfører i disse dager deres mastergrad på Kunstakademiet, ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Bilder fra det offentlige programmet

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Dissident Publics gruppen

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Dissident Publics gruppen

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Dissident Publics gruppen

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Dissident Publics gruppen

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Dissident Publics gruppen

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Diaspora Kollectiv

Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies (2022). Foto: Diaspora Kollectiv

Tilgangsnotat

ROM for kunst og arkitektur ligger på gateplan og er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er et kjønnsnøytralt, tilgjengelig bad i lokalet, som dessverre foreløpig mangler gripeskinner. Av hensyn til våre besøkende med flere kjemiske sensitiviteter og autoimmune sykdommer, ber vi om at du ikke bruker duft under besøket. Ledsager/assistenter er hjertelig velkomne, inkludert tjenestehunder. Vi ønsker små barn og babyer velkommen til rommet vårt. En bilavlevering tilbys foran lokalet, og flere parkeringsplasser ligger innenfor en avstand på 500–700 m. Vi beklager at lokalet ikke er riktig merket for våre besøkende med nedsatt syn og/eller synshemming, og at det ikke tilbys tegnspråkoversettelse under workshopene. 

  For ytterligere tilgangskrav eller spørsmål, vennligst kontakt: post@r-o-m.no

Les mer om Dissident Publics´ ROM Studio og NOGOODS Studio

Dissident Publics er støttet av Kulturrådet, Nordisk Kulturfond, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, L'Institut français de Norvège, Den Kongelige Norske Ambassade i Riga og Den Kongelige Norske Ambassade i Paris.