Failing to make it better

Seminar
Lørdag 2. september 2023
Kl. 10.00 - 15.00

«Failing to make it better» er en dag med samtaler og aktiviteter som utforsker hvordan vi kan designe en fremtid hvor omsorg og inkludering står sentralt. Arrangementet fokuserer på de normative strukturene som er i spill i samfunns- og kulturlivets etablerte metoder og tradisjoner. Hvordan kan vi skape, oppmuntre og utvikle prosesser med meningsfull deltagelse som handler om tilgang, inkludering og mangfold?

Programmet planlegges og gjennomføres av ROMs gjestekurator 2023-2024, Aidan Moesby. Bidrag ved Emma Nilsson, rektor ved Bergen Arkitekthøgskole; Eva Rowson, daglig leder ved Bergen Kjøtt; Outi Salonlahti, seniorrådgiver, tilgjengelighets- og kommunikasjon i Kultur for alle; Tiril Hasseknippe, kunstner.

Bidragsytere:

Aiden Moesby

Aidan Moesby er en kunstner, kurator og forfatter som utforsker samfunns- og personlig velvære gjennom en samling verk som samtidig er lekne, intime, spørrende og dypt menneskelige. Hans praksis er samfunnsengasjert, og han jobber mye innen kunst og helse, med spesiell interesse for områdene der kunst, teknologi og velvære møtes. "Sagacity – The Periodic Table of Emotions", en interaktiv digital installasjon i stort format, har blitt vist på steder fra Wellcome Trust til COP26. Som utøvende kunstner og forfatter ble Moesby valgt som en del av Arts Council Englands internasjonale utstilling "22, Horizon", med hans soloutstilling "I was Naked, Smelling of Rain". I 2021 var Moesby den første funksjonshemmede kuratoren i residens ved Middlesborough Institute of Modern Art. Et ettårig profesjonelt kuratorutviklingsprogram som kulminerte i et offentlig program og en utstilling. Moesby jobber for øyeblikket med en praksisbasert doktorgrad. Han har jobbet, stilt ut og kuratert nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med partnere som Dundee Contemporary Arts, De forente nasjoner, Disability Arts Online, The British Council, NUK (Norge), ANAT (Australia), Kulttuuria Kaikille (Finland).

Emma Nilsson. Foto: _

Emma Nilsson er professor i arkitektur og rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Forfatter av "Arkitekturens kroppslighet. Staden som terräng" (avhandling), som er en studie om parkour og hvordan arkitektur former ulike kropper og urbane kroppskulturer. Nilsson er særlig interessert i hvordan arkitekturfaget forestiller seg ulike kropper og dermed konseptualiserer ulike 'brukere'. Hennes siste bok "field; scope; site" er resultatet av et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker hvordan arkitektur- og fotograferingsmetoder kan utvikles for å bedre fange opp arkitekturens rolle som en opplevelse i praksis, samt hvordan fotografering kan brukes som en del av arkitektoniske designprosesser.

Eva Rowson. Foto: Runar Gåsterud

Eva Rowson er en kunstner, kurator og siden 2020 administrerende direktør for Bergen Kjøtt, et produksjonshus og kultursted med mer enn 100 atelierleietakere i Bergens Skuteviken nabolag. Grunnlagt av kunstnerdrevet energi i 2010, Bergen Kjøtt eies og drives nå av den ideelle organisasjonen Stiftelsen Bergen Kjøtt, grunnlagt i 2019.

Evas kuratoriske arbeid har røtter i vertskap, samarbeid og administrasjon – med fokus på hvordan ulike typer arbeid og kunnskap verdsettes, og hvilke konsekvenser det har. Denne forskningen ligger til grunn for prosjekter som inkluderer "Hvem tar oppvasken?" et kuratorisk program for institusjonell nytenkning ved Bergen Kunsthall og Lighthouse Brighton (Norge og Storbritannia, 2018-19) og "¿Cómo imaginar una musea?", for å fremkalle en trans-feministisk institusjon (BAR Project, Barcelona, 2017). Siden 2020 har Eva undervist i modulen "Samarbeidspraksiser" på masterprogrammet i billedkunst ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Outi Salonlahti. Foto: Eero Salonlahti

Outi Salonlahti arbeider ved Kultur för alla (Finland), med fokus på kommunikasjon, likestillingsopplæring og tilgjengelighetsundersøkelser. For øyeblikket jobber hun også i et prosjekt kalt "Skape plass for kunstnerskap – likestilling for kunstnere med nedsatt funksjonsevne og kunstnere som bruker tegnspråk". Outi har studert kulturpolitikk og kulturledelse, og har også satt seg inn i funksjonshemmingsstudier. Hun undersøkte mulighetene for kunstnere med nedsatt funksjonsevne og døve kunstnere i masteroppgaven sin.

Tiril Hasselknippe

Tiril Hasselknippe er en billedkunstner basert i Stavanger som jobber med skulptur, lyd og installasjon. Arbeidet hennes rokker ved vår virkelighetsoppfatning, både som individer og samfunn. Hasselknippe, som har høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, er spesielt kjent for sin grundige og intrikate behandling av skulptur som materiale.

Hasselknippe’s utforskning av kosmiske spørsmål, alternative og parallelle virkeligheter inspirert av blant annet science fiction. Størrelsen og materialiteten i arbeidene viser til noe kroppslig, som muskelfibre og nervetråder, og i andre tilfeller mot en oppdiktet, samfunnsrettet arkitektur, eller en omsorgsfull infrastruktur. Oftest er arbeidene en form for forslag til menneskeheten om nye perspektiver på sameksistens og viktigheten av kollektivet. 

Et spesielt fokus har ligget i kunst i det offentlig rom, og for kunst å finne sin vei utenfor rammene, og hvordan å formidle idéer til et større publikum. Hun har også i de siste årene vært åpen offentlig om sin kroniske sykdom, fibromyalgi, og hvordan symptomene former og setter avtrykk på arbeid og livet.

I 2024 vil hun gjennomføre et større prosjekt Skulpturpunkt i Ekebergparken i Oslo, samt en separatutstilling på Magenta Plains i New York.

Program

10.00
Welcome
Tea and coffee

10.30
Emma Nilsson

Designing for the Future : Cultural Equity, Inclusion and Climate Change

11.30
Eva Rowson
An institutional perspective on changemaking and care

11.45
Tiril Hasselknippe

How to maintain a sustainable artistic practice and self care

13.00
Outi Salonlahti
International perspective on artists, audiences and institutional working with inclusion and diversity

14.15
Creating a manifesto

– what really needs to change and what are you/we going to commit to.

Seminaret vil bli holdt på engelsk.

Failing to make it better er en del av UKE 35, les mer om det her.

Arrangement er støttet av Finsk-norsk kulturinstitutt, Oslo kommune Kulturetaten og Stiftelsen Sophies Minde.