UKE 35

Seminar og samtaler
1. - 2. september 2023

Uke 35 har over flere år blitt en fast arena der vi inviterer publikum til berikende diskusjoner om kunst og arkitektur. I 2023 ønsker vi å utvikle dette til en årlig plattform der vi kan dypdykke i viktige temaer. 

Velkommen til Uke 35, en to-dagers pilot-fagfestival for deg som brenner for kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom. I årets program står begrepet mangfold i fokus, med vekt på representasjon og maktfordeling. Festivalen tar opp sentrale spørsmål knyttet til inkludering og utfordring av normer, samt utvider perspektivet på design og arkitektur utover konvensjonelle grenser.

Gjennom en to dagers varighet vil vi kombinere faglig dybde med sosialt samvær for å skape en inkluderende festival som appellerer til fremtidens beslutningstakere.

Uke 35: 2023

MANGFOLD FOR ALLES DEL

Fredag 1. september: tar for seg utvidede perspektiver på design og arkitektur, utover tradisjonelle kjønnsnormer. Dagen er inspirert av vårt samarbeid med Exutoire og Nogoods, to prosjekter som utforsker dissidente offentlige rom. Vi vil invitere eksperter som deler innsiktsfulle perspektiver på hvordan design og arkitektur kan være mer inkluderende.
Les mer om arrangementet Making Public Utopias.

Lørdag 2. september: setter fokus på inkludering og bærekraft. Vi vil utfordre etablerte normer ved å introdusere begrepet funksjonsnedsettelse innen kunst, arkitektur, design, stedsutvikling og offentlige rom. Målet er å utforske alternative tilnærminger og utvide horisonten for kunstneriske prosesser.
Les mer om arrangementet Failing to make it better.

Mangfold er en avgjørende faktor for å skape en representativ og inkluderende samfunnsstruktur. På tvers av ulike områder har mangfold vært fremhevet som en nødvendig komponent i utdanning og samfunnsutvikling. Gjennom festivalen ønsker vi å bidra til å realisere disse målene ved å legge til rette for samtaler som utfordrer og beriker vår forståelse av inkludering og normer. Vi ser på funksjonsvariasjon som en kilde til nyskapende perspektiver innen design og arkitektur. Med dette ønsker vi å forme en mer inkluderende og mangfoldig fremtid for alle.