Arkitektenes Tegninger

Salgsutstilling
5. - 15. desember 2024

5. - 15. desember inviterer vi deg til Arkitektenes tegninger, en inspirerende utstilling som kombinerer estetikk og kreativitet med et meningsfylt formål!

Tegningen er arkitektens eldste virkemiddel og et essensielt verktøy i yrket. Gjennom både manuelle skisser og digitale tegninger utforsker arkitekter form, funksjon og romlige forhold. Tegning gir en konkret form til abstrakte konsepter og fungerer som et medium for å teste ut og justere designløsninger. Til tross for teknologiske fremskritt, forblir "tegne-tenkningen" en viktig del av den kreative prosessen, da det gir en umiddelbar og intuitiv måte å utforske og kommunisere ideer på.

Arkitektenes tegninger er en salgsutstilling av arkitekters estetiske og konseptuelle tegninger hvor inntektene blir donert uavkortet til Arkitekter uten grenser. Pilotprosjektet kombinerer arkitekturfaglig kreativitet og tenkning og er et samarbeid mellom Arkitektbedriftene og AFAGs Arkitektur skaper verdi og ROM for kunst og arkitektur.

Følg med for mer informasjon