Våre program

Kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom er en måte å forstå verden på, og på ROM jobber vi med ulike program og formater. Å tenke via romlig praksis krever tid og tålmodighet, og er avansert både for dem som praktiserer denne formen for tenkning og dem som ser utstillinger, lytter til debatter og leser tekster.

Utstillinger

Vi er et fysisk visningssted for kuraterte utstillinger. Heller enn resultatorienterte utstillinger som forstår verkene som endepunkt, vil vi være et generøst samlingsted for arbeidsprosesser, samarbeid, uenigheter og ulikheter. Derfor inngår vi i utstillingssamarbeid som dyrker arkitektens og kunstnernes metode, og som viser pågående dyptforskende prosjekter som samtidig fornyer formidlingsformater som fremmer kunnskap om fagfeltenes metode og prosesser til publikum.

ROM Studio

I forlengelsen av å forstå utstillingsformatet som en prosess snarere enn et resultat, arrangerer vi ROM Studio. ROM studio kan sies å være en arbeidende utstilling hvor kunstnere, arkitekter, kuratorer og forskere inngår i teamet på ROM i to uker. Perioden er starten på et åpent, eksperimenterende og langsiktig samarbeid hvor vi på ulike måter tilgjengeliggjør faglige arbeidsprosesser og -metoder til publikum. Slik mener vi å bidra til tilgjengeliggjøring av utforskning innenfor fagfeltene, og muliggjøre at utenforstående kan ta del i arbeidsmåten og innsikten som skapende praksis genererer.

Metode

Da vi våren 2022 lanserte den nettbaserte publiseringsplattform Metode var det for å legge til rette for nye tverrfaglige bånd mellom praksisbasert forskning og tekstlig kunnskapsproduksjon; mellom det frie feltet, kulturvirksomheter og forsknings- og utdannelsesinstitusjoner; og mellom unge stemmer og etablerte forskere. Metode bygger nye nettverk mellom norske og internasjonale kunstnere, arkitekter, historikere og forskere. Redaksjonsrådet annonserer en årlig ‘Open Call for Essays’, og de utvalgte tekstbidragene blir utviklet gjennom «samskriving» og workshops. Metode har som mål å bidra til en åpnere og mer inklusiv kunnskapsdiskurs innen kunst- og arkitekturfeltet.

Arkitekturfilm Oslo

Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten i 2016 vært et årlig unikt tilskudd til arkitekturformidling i Oslo og resten av Norge. Festivalen har blitt drevet fram av et arkitektur- og filmfaglig programråd, og blitt gjennomført på institusjoner som ROM, Cinemateket, DOGA, Vega Scene, Nasjonalmuseet og Kunstnernes Hus Kino. Festivalen skal være det viktigste møtestedet for arkitekturfilm i Norge, og legge til rette for og fremme diskusjoner rundt arkitektur og samfunn.

ROM Ung

Styrket representasjon i et bredt visuelt kunst- og arkitekturfelt er også grunnen til at vi utvikler ROM Ung, et formidlingsprogram som skal styrke kunnskapen blant barn og ungdom om kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige roms betydning for kultur, natur, landskap og klima. Når vi stiller spørsmål om hvem som sitter med definisjonsmakt og hvilke stemmer som blir inkludert og utelatt, er det nødvendig å inkludere barn og unge i våre aktiviteter slik at de – på lang sikt – ser på seg selv som mulige arkitekter, byutviklere, kunstnere og filmskapere, uavhengig av sosial og kulturell tilhørighet.