Organisasjon

ROM for kunst og arkitektur er en stiftelse, hvor øverste organ er årsmøte. Les mer om stiftelsesform på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. 

Styret 2024/25

Anders Rubing, styreleder
Gunhild Mathea Olaussen, nestleder
Ingrid Moe
Siw Andersen
Sveinung Gjessing

Varamedlemmer
Nuno Almeida
Nora O. Krogh
Cecilie Sachs Olsen

Valgkomite 2024/25
Alexander Eriksson Furunes
Eva Engeset
Trond Hugo Haugen

Nettverk

ROM er medlem av Balansekunst og nettverket Kunsthallene i Norge

Finansiering

ROM mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet. Som flere små og mellomstore kulturinstitusjoner er vi avhengig av 100% prosjektfinansiering, og har de siste årene mottatt prosjektstøtte fra Kulturrådet, KORO, Bufdir, Snøhetta, Utenriksdepartementet, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Balansekunst, Viken filmsentral, Oslo Kommune, Sophies Minde Stiftelse, Finsk-norsk kulturinstitutt, Det franske Kulturinstituttet, den norske ambassaden i London, Riga og Paris og Goethe Instituttet. Vi inngår også samarbeid med institusjoner som betyr prosjektfinansiering med institusjoner som Kunsthøgskolen i Oslo, Deichman bibliotekter i Oslo, Kulturhistorisk museum i Oslo, Kulturtanken og Universitetet i Bergen m.fl.