ROM team

ROM team besitter ulik og spesialisert kompetanse, og er til en hver tid med å drive fram ROMs program. ROM har en dynamisk organisasjonsmodell bestående av både fast ansatte og prosjektansatte som utgjør ROM team på 8-10 personer. Driftstilskuddet sikrer 1,4 stillingsressurs, og totale stillingsressurser varierer utifra midlertidige prosjekt og programtilskudd. 

Ahmed Badry
Utstillingstekniker

Ahmed Badry har siden 2020 vært vår eminente tekniker på utstillingsmontering. Han er selv kunstner, og har dyp forståelse for hvordan utstillingsmontering, teknisk kunnskap og generøs involvering bidrar til å kvalitetssikre utstillinger.

Aidan Moesby
Gjesteopphold 2023/24

For 2023 og 2024 har vi mottatt Kulturrådet sin tilskuddsordning for «gjesteopphold». Aidan er en britisk kunstner, kurator og forfatter som både selv lever med funksjonsnedsettelse og som behandler intime og personlige tematikker i sin praksis. Han innehar svært verdifull fagkompetanse og personlig engasjement for inkludering og tilgjengelighet i kulturfeltet, som ROM nå er veldig glade for å dra nytte av!

Enrique Roura
Drift- og produksjonsansvarlig

Enrique har vært vår stoiske drift- og produksjonsansvarlig siden september 2022. Før han startet på ROM, jobbet han som kunst- og magasintekniker hos MUNCH og Nasjonalmuseet i krevende flytteprosesser. Enrique er utdannet arkitekt gjennom en femårig grad i Mexico, og har en master i billedkunst fra NTNU, og jobber parallelt med jobben på ROM med sin egen kunstneriske praksis.

Gjertrud Steinsvåg
Daglig og kunstnerisk leder

Gjertrud har vært ROMs leder siden september 2019. Hennes grunnleggende holdning er at kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom er en måte å forstå verden og dens endringer på. Gjertrud er utdannet kunstner og kurator og har tidligere jobbet som leder av internasjonale prosjekt i Norwegian Crafts og programansvarlig ved avd Kunst og Håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Helena Bjørnevik Ottesen
Arrangementsansvarlig

Helena avsluttet nylig sin bachelorgrad i kunst og design – kunst og formidling, ved OsloMet 2023. Hun ble fast medlem av teamet i oktober 2022, etter en ti uker lang praksis der hun overbeviste oss med sitt engasjement for å tilgjengeliggjøre lukkede faglige prosjekter for unge voksne - fremtidens definisjonsmakt.

Malin Langøy Aarbø
Prosjektkoordinator

Malin har siden juni 2022 jobbet med prosjektkoordinering på ROM. Hun har mangeårig bakgrunn som journalist for musikkmagasinet GAFFA, lokalavisa Stord24, Framtida, Samlaget m.m., og skriver ærlig, rått og humoristisk om det å være funksjonshemmet i elektrisk rullestol. Malin brenner for retten til å uttrykke seg og det å gi en stemme til grupper som opplever å ikke bli hørt.

Petrine Vinje
Gjesteopphold 2023/2024

For 2023 og 2024 har vi mottatt Kulturrådet sin tilskuddsordning for «gjesteopphold», som betyr at vi får Petrine med på vårt team. Hun er billedkunster basert i Oslo, og ferdigstiller i 2023 sin doktorgrad i kunstnerisk praksis ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere vært styreleder for ROM, og vi vet at med henne så kommer det en dyp kunnskap om ROMs historiske rolle og framtidige potensiale.

Solveig Tjetland
Produsent

Solveig startet som frivillig på ROM i oktober 2021 og kom fort inn i teamet vårt hvor hun har hatt formidlings- og koordinatoroppgaver parallelt med at hun ferdigstilte sin Master på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i januar 2023. Siden mai 2023 har Solveig vært vår løsningsorienterte produsent med stålkontroll over alle våre varierte prosjekter med ulike samarbeidspartnere.

Steinar Brovold Hauge
Programassistent

Steinar startet som formidlingsassistent på ROM i mars 2023. Han er MA student ved Kunstakademiet i Oslo, og har fra før en bachelorgrad i Billedkunst fra Kunstakademiet i Bergen og Academy of Fine Arts Leipzig. Steinar har en grunnleggende interesse for kunsts sosiale og politiske potensiale i relasjon til ulike offentligheter, særlig med hensyn til stedsutvikling.