Utstilling og metode

Onsdag 2.oktober 2024
Universitetsmuseet i Bergen, detaljer TBA

Universitetsmuseet i Bergen, ROM for kunst og arkitektur og Kulturhistorisk museum (KHM) i Oslo ønsker velkommen til det sjette seminaret i serien der vi undersøker hva en utstilling er. Utstilling og metode finner sted i Bergen, 2.oktober 2024.

I seminaret deler fagpersoner med ulik kunnskap og ulike ansvarsområder sine refleksjoner over utstillingsproduksjon og metodikk. På den ene siden kan vi snakke om metode som en måte å lage utstilling på, og hvordan denne måten vil påvirke utstillingens innhold. På en annen side kan vi si at utstillingen i seg selv er en måte å forstå en gitt tematikk på, og at utstillingen dermed er en metode for kunnskapsproduksjon og -deling. Vi utforsker hvordan utstillingens metode er en tenkemåte som påvirker publikums opplevelse av kulturhistoriske, religiøse, arkitektoniske objekter og kunstverk.

Sammen ønsker vi å forstå hvordan ulike metoder bidrar til, eller vanskeliggjør, at utstillingens innhold fortelles. Innleggene og samtalene har til hensikt å skape en større forståelse for hva som bestemmer utstillingers kvalitetsforståelse, og i hvilken grad metode bidrar til utstillingens innhold.

Program kommer.